Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3 Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadersperiodar. Millionar liter. Førebels tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  Mai 2008- april 2009 Endring i prosent Mai 2008- april 2009 Endring i prosent Mai 2008- april 2009 Endring i prosent Mai 2008- april 2009 Endring i prosent Mai 2008- april 2009 Endring i prosent
Totalt sal 9 299 -4,3 1 790 -6,3 3 047 1,1 75 -22  480 5,4
Østfold  443 -3,3  119 -6,8  170 -1,1 7 -13 35 -0,8
Akershus  913 -4,5  217 -8,6  287 1,3 6 -27 41 5,8
Oslo 1 268 -9,3  141 -6,9  254 -2,3 9 -29  107 8,7
Hedmark  290 -1,0 83 -7,7  167 4,4 4 14 23 -15,4
Oppland  271 -2,2 89 -4,7  149 1,9 4 1 13 -19,3
Buskerud  389 -3,3  117 -7,1  198 -0,1 8 -17 20 12,8
Vestfold  311 -0,9 98 -5,7  137 -2,0 5 -12 27 -2,2
Telemark  233 -7,7 68 -7,4  122 -1,5 4 -18 6 3,2
Aust-Agder  181 7,1 51 0,2  103 6,7 2 -13 7 2,9
Vest-Agder  220 7,8 60 -10,1  100 1,4 3 -14 8 5,6
Rogaland  703 -3,5  143 -6,4  232 -3,0 3 -31 14 9,6
Hordaland  607 4,2  157 -5,5  226 4,9 5 -24 38 -6,6
Sogn og Fjordane  263 -0,3 37 -6,5 90 3,0 1 -12 6 -17,0
Møre og Romsdal  492 -2,7 85 -5,7  149 -2,1 2 -23 17 4,8
Sør-Trøndelag  380 -2,2  105 -5,2  206 6,7 3 -33 25 -4,0
Nord-Trøndelag  222 6,1 52 -4,8  109 -2,2 1 -29 16 35,7
Nordland  478 0,4 87 -4,3  163 6,5 3 -24 50 54,5
Troms Romsa  345 -2,5 54 -5,2  113 -0,6 2 -43 16 11,7
Finnmark Finnmárku  221 3,0 27 -5,0 61 17,4 1 -14 8 -19,8
Ikkje fordelt2 1 069 : 1 : 12 : 0 : 2 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller