Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3 Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadsperiodar. Millionar liter. Førebelse tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  April 2008-
mars 2009
Endring i prosent April 2008-
mars 2009
Endring i prosent April 2008-
mars 2009
Endring i prosent April 2008-
mars 2009
Endring i prosent April 2008-
mars 2009
Endring i prosent
Totalt sal 9 346 -3,4 1 802 -6,1 3 069 2,9 76 -20  482 6,6
Østfold  448 -1,7  120 -6,5  173 1,4 8 -10 35 3,7
Akershus  926 -2,4  220 -7,6  289 3,6 6 -25 42 6,9
Oslo 1 239 -11,9  143 -5,7  254 -2,2 9 -30  107 11,3
Hedmark  291 -0,4 83 -8,7  167 5,9 4 21 23 -16,1
Oppland  272 -1,5 88 -5,9  149 3,5 4 6 14 -17,8
Buskerud  395 -1,5  118 -7,4  201 2,0 8 -11 20 13,3
Vestfold  313 -0,3 99 -5,1  138 0,1 5 -10 28 2,1
Telemark  237 -5,3 69 -7,6  124 1,7 5 -8 6 1,0
Aust-Agder  182 9,9 51 -0,6  104 10,5 2 -12 7 4,6
Vest-Agder  218 7,4 61 -9,4  101 3,4 3 -13 8 6,7
Rogaland  716 -0,7  144 -6,0  234 -0,8 3 -30 15 24,8
Hordaland  615 7,5  158 -4,7  228 7,9 5 -22 38 -8,3
Sogn og Fjordane  259 -3,0 37 -7,3 89 2,8 1 -27 6 -19,8
Møre og Romsdal  491 -3,7 85 -5,6  150 0,1 2 -23 17 8,5
Sør-Trøndelag  382 -1,1  106 -4,6  207 9,7 3 -32 25 -4,4
Nord-Trøndelag  220 6,2 52 -4,3  110 -0,8 1 -29 15 27,9
Nordland  478 0,8 87 -4,7  164 8,6 3 -24 49 56,1
Troms  352 3,4 54 -5,2  114 0,2 2 -44 15 7,7
Finnmark Finnmárku  227 9,0 27 -6,6 61 17,9 1 -15 8 -21,2
Ikkje fordelt2 1 086 : 1 : 12 : 0 : 2 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller