Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3 Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadsperiodar. Millionar liter. Førebelse tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  Mars 2008-
februar 2009
Endring i prosent Mars 2008-
februar 2009
Endring i prosent Mars 2008-
februar 2009
Endring i prosent Mars 2008-
februar 2009
Endring i prosent Mars 2008-
februar 2009
Endring i prosent
Totalt sal 9 635 -0,3 1 879 -6,3 3 052 8,2 89 -21  450 -13,6
Østfold  460 -2,0  126 -5,8  174 11,1 8 -6 34 -3,6
Akershus  962 2,0  231 -8,3  286 12,0 7 -11 38 -18,1
Oslo 1 330 -7,7  150 -7,9  258 -1,8 12 -28 97 -14,4
Hedmark  293 0,4 87 -7,9  163 10,7 3 -29 25 -20,9
Oppland  276 -0,2 91 -6,6  148 9,1 4 -15 16 -24,7
Buskerud  404 -1,2  124 -5,1  202 7,1 9 -16 18 -32,0
Vestfold  317 2,6  103 -3,0  142 8,1 5 -29 27 -11,8
Telemark  254 6,2 73 -7,4  125 8,9 5 -16 6 -20,6
Aust-Agder  178 13,7 51 -2,1  100 18,7 3 -18 7 -17,0
Vest-Agder  211 -3,6 65 -5,6  100 9,7 3 -33 8 -15,9
Rogaland  734 2,6  150 -6,3  237 5,7 4 -25 14 1,8
Hordaland  603 0,7  164 -5,3  222 12,9 6 -17 40 -9,7
Sogn og Fjordane  256 -0,6 39 -7,2 89 6,7 1 -21 7 -26,0
Møre og Romsdal  508 -0,1 88 -5,7  151 4,8 3 -31 17 -0,2
Sør-Trøndelag  385 0,3  108 -5,9  198 12,3 4 -18 25 0,4
Nord-Trøndelag  213 0,8 53 -6,0  112 6,0 1 -38 12 -12,8
Nordland  478 2,2 89 -5,8  157 11,7 3 -29 35 0,9
Troms Romsa  353 2,9 56 -8,4  120 8,6 3 -20 14 -22,4
Finnmark Finnmárku  226 11,2 28 -5,2 54 2,4 1 -39 9 -25,2
Ikkje fordelt2 1 195 : 1 : 15 : 2 : 2 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller