Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1 Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal
  Februar Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  20093 Endring i prosent 20093 Endring i prosent Mars 2008-februar 2009 Endring i prosent
Totalt sal  699 -5,9 1 383 -6,3 9 267 -4,6
Bilbensin  127 -7,1  253 -8,7 1 811 -6,3
Autodiesel  235 -3,2  476 -0,6 3 044 1,7
Av dette avgiftspliktig  179 -0,8  356 -0,5 2 276 3,8
Jetdrivstoff 14 -78,7 27 -80,6  651 -27,6
Marine gassoljer  138 0,1  269 2,6 1 723 -5,5
Av dette bunkers 24 -25,3 50 -15,0  322 -22,5
Fyringsparafin 9 8,4 18 -1,7 76 -18,7
Lette fyringsoljer 65 45,4  125 38,3  474 4,1
Tung fyringsolje 39 -12,6 88 -4,5  526 -7,9
Av dette bunkers 5 -74,6 14 -55,9  201 -35,9
Smørjemiddel 20  212,9 25 92,4 86 5,8
Andre petroleumsprodukt2 52 -5,5  103 -3,3  875 1,2
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).
3  Rettet 31.03.2009.

Standardtegn i tabeller