Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3 Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadsperiodar. Millionar liter. Førebelse tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  January 2008-desember 2008 Endring i prosent January 2008-desember 2008 Endring i prosent January 2008-desember 2008 Endring i prosent January 2008-desember 2008 Endring i prosent January 2008-desember 2008 Endring i prosent
Totalt sal 9 359 -4,4 1 835 -6,3 3 163 6,6 77 -34  440 -11,6
Østfold  457 -1,4  122 -6,9  172 1,8 7 -16 34 -4,1
Akershus  952 -1,3  224 -8,6  288 4,8 6 -37 38 -12,9
Oslo 1 619 -14,4  146 -6,6  256 -3,0 9 -63 91 -19,0
Hedmark  288 -2,6 84 -9,5  166 5,8 4 -19 21 -39,5
Oppland  271 -2,4 89 -6,1  148 4,2 4 -10 14 -36,9
Buskerud  394 -3,8  120 -6,6  200 1,0 8 -24 17 -11,3
Vestfold  370 -6,6  100 -5,0  140 0,9 5 -27 26 -15,2
Telemark  238 -11,7 70 -8,2  124 3,2 4 -22 6 -18,8
Aust-Agder  181 11,3 51 0,1  103 12,9 2 -22 7 -2,9
Vest-Agder  235 2,8 62 -9,0  101 5,2 2 -32 8 -12,7
Rogaland  845 14,8  146 -6,4  342 45,0 3 -45 14 13,4
Hordaland  740 -12,2  160 -5,2  240 7,3 5 -36 39 -13,0
Sogn og Fjordane  252 -19,0 38 -7,1 88 1,8 1 -51 6 -46,6
Møre og Romsdal  489 -9,7 87 -5,6  148 -2,6 3 -43 17 1,2
Sør-Trøndelag  383 -3,0  107 -5,8  203 8,5 3 -49 23 -16,0
Nord-Trøndelag  215 1,4 53 -4,1  109 -1,5 1 -68 13 -1,8
Nordland  480 0,7 88 -4,9  162 9,0 3 -40 41 25,1
Troms Romsa  345 -11,1 55 -5,3  111 -2,4 2 -77 14 -12,2
Finnmark Finnmárku  243 13,5 29 0,5 58 9,8 1 -37 9 -34,8
Ikkje fordelt2  363 : 1 : 4 : 1 : 2 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller