Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3 Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadersperiodar. Millionar liter. Førebels tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  November 2007-
oktober 2008
Endring i prosent November 2007-
oktober 2008
Endring i prosent November 2007-
oktober 2008
Endring i prosent November 2007-
oktober 2008
Endring i prosent November 2007-
oktober 2008
Endring i prosent
Totalt sal 9 493 -1,6 1 855 -6,4 3 136 8,8 83 -20,0  447 -11,6
Østfold  457 -1,6  124 -6,5  174 7,4 8 0,6 34 -0,7
Akershus  969 2,1  228 -8,6  289 9,9 7 -10,7 39 -9,7
Oslo 1 283 -10,6  148 -7,4  259 -0,6 12 -28,3 96 -14,9
Hedmark  291 0,1 86 -8,6  165 9,2 3 -22,3 24 -21,3
Oppland  275 -0,2 90 -6,3  148 7,7 4 -12,2 15 -23,8
Buskerud  402 -1,1  122 -5,7  202 5,5 9 -5,7 17 -27,7
Vestfold  314 0,8  102 -4,2  141 5,4 5 -20,8 27 -10,3
Telemark  248 2,9 71 -7,6  125 6,1 5 -14,3 6 -15,5
Aust-Agder  179 13,5 51 -2,1  102 17,6 3 -12,9 7 -12,4
Vest-Agder  209 0,7 64 -7,5  100 7,7 2 -27,5 8 -11,3
Rogaland  733 3,4  148 -6,2  235 3,4 3 -26,9 14 4,5
Hordaland  608 4,3  162 -5,2  224 11,9 5 -22,6 39 -11,9
Sogn og Fjordane  255 -2,4 38 -6,5 90 7,9 1 -10,5 6 -25,5
Møre og Romsdal  499 -1,3 88 -5,3  151 3,6 3 -22,9 17 0,8
Sør-Trøndelag  380 -2,0  108 -5,6  199 10,5 4 -21,8 24 -7,1
Nord-Trøndelag  213 1,6 53 -4,6  111 4,3 1 -38,4 13 -8,8
Nordland  473 0,7 89 -5,2  158 9,7 3 -33,4 38 14,7
Troms Romsa  331 -5,4 55 -8,2  112 -4,5 3 -31,6 13 -22,4
Finnmark Finnmárku  234 14,1 28 -4,0 56 6,0 1 -37,3 9 -26,1
Ikkje fordelt2 1 139 : 1 : 97 : 1 : 1 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller