Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3 Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadersperiodar. Millionar liter. Førebelse tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  September 2007-
august 2008
Endring
i prosent
September 2007-
august 2008
Endring
i prosent
September 2007-
august 2008
Endring
i prosent
September 2007-
august 2008
Endring
i prosent
September 2007-
august 2008
Endring
i prosent
Totalt sal 9 445 -1,8 1 860 -6,8 3 102 9,2 84 -19,4  444 -12,8
Østfold  457 -1,8  125 -6,5  172 8,2 8 -0,6 34 -2,5
Akershus  963 2,1  229 -8,7  284 9,7 7 -6,9 37 -14,7
Oslo 1 284 -9,7  149 -7,5  256 -1,4 12 -27,2 96 -14,6
Hedmark  290 0,0 86 -8,7  162 9,1 3 -23,0 24 -19,9
Oppland  273 -0,9 90 -7,0  147 7,4 4 -9,8 16 -23,7
Buskerud  399 -2,6  123 -5,8  201 5,5 9 -6,0 17 -30,6
Vestfold  312 0,6  102 -4,0  140 5,8 5 -22,9 27 -11,5
Telemark  249 5,1 71 -8,0  123 6,8 5 -10,9 6 -19,0
Aust-Agder  178 13,1 51 -2,7  100 17,9 3 -14,3 7 -17,2
Vest-Agder  208 -2,2 64 -7,7 99 7,5 3 -31,0 8 -15,6
Rogaland  726 1,6  149 -6,8  234 3,9 3 -24,9 14 3,0
Hordaland  601 1,9  163 -5,5  222 11,7 6 -18,7 39 -11,4
Sogn og Fjordane  251 -4,5 38 -6,9 89 7,2 1 -17,8 7 -26,5
Møre og Romsdal  496 -2,0 87 -6,3  150 3,9 3 -28,5 16 0,0
Sør-Trøndelag  381 -0,7  107 -6,7  199 12,1 4 -20,9 25 -1,4
Nord-Trøndelag  210 -0,5 53 -5,6  111 5,2 1 -40,5 12 -11,4
Nordland  469 -0,6 88 -6,0  158 11,9 3 -33,4 37 8,4
Troms  330 -0,1 55 -8,7  118 11,0 3 -24,3 13 -23,3
Finnmark Finnmárku  227 8,8 28 -5,7 54 1,6 1 -39,5 9 -31,0
Ikkje fordelt2 1 140 : 1 : 81 : 1 : 1 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller