Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3 Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadersperiodar. Millionar liter. Førebels tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  Juli 2007- juni 2008 Endring i prosent Juli 2007- juni 2008 Endring i prosent Juli 2007- juni 2008 Endring i prosent Juli 2007- juni 2008 Endring i prosent Juli 2007- juni 2008 Endring i prosent
Totalt sal 9 638 0,5 1 911 -6,0 3 044 11,4 94 -19,9  454 -14,1
Østfold  457 -4,5  128 -6,4  171 15,4 8 1,5 35 -4,5
Akershus  955 2,8  237 -7,7  283 15,1 8 -6,8 39 -18,4
Oslo 1 389 -4,0  152 -8,6  259 1,1 13 -29,9 98 -15,7
Hedmark  291 0,5 89 -7,1  159 10,9 4 -25,7 27 -18,2
Oppland  276 0,5 93 -6,6  146 9,5 4 -16,6 17 -23,1
Buskerud  402 -2,2  126 -4,9  199 8,6 9 -16,4 18 -36,4
Vestfold  313 0,6  104 -3,5  139 7,6 6 -28,8 28 -9,4
Telemark  252 6,5 74 -7,7  124 12,6 5 -13,4 6 -18,7
Aust-Agder  169 8,5 51 -4,3 96 16,6 3 -17,7 7 -17,0
Vest-Agder  202 -13,6 67 -4,7 99 11,5 3 -32,3 8 -21,9
Rogaland  728 2,1  153 -5,2  238 10,1 4 -21,6 13 -14,1
Hordaland  579 -7,0  166 -5,1  215 13,4 6 -23,1 41 -5,8
Sogn og Fjordane  263 5,2 40 -5,2 87 8,3 1 -27,0 7 -24,1
Møre og Romsdal  505 -1,2 90 -5,0  152 7,8 3 -26,3 16 -0,7
Sør-Trøndelag  388 3,2  110 -5,2  192 12,7 4 -18,8 26 2,0
Nord-Trøndelag  208 0,1 54 -6,0  111 8,8 2 -29,0 12 -15,2
Nordland  473 1,8 91 -4,7  153 12,2 4 -28,8 32 -6,2
Troms Romsa  344 -3,1 57 -6,1  114 6,9 4 -3,9 14 -22,1
Finnmark Finnmárku  214 8,1 28 -5,1 52 -1,5 2 -29,6 10 -12,7
Ikkje fordelt2 1 228 : 1 : 55 : 1 : 2 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller