Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3 Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadersperiodar. Millionar liter. Førebels tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  Mars 2007-februar 2008 Endring i prosent Mars 2007- februar 2008 Endring i prosent Mars 2007-februar 2008 Endring i prosent Mars 2007-februar 2008 Endring i prosent Mars 2007-februar 2008 Endring i prosent
Totalt sal 9 693 0,0 1 936 -5,8 2 971 11,1 99 -21,6  474 -16,4
Østfold  459 -6,6  130 -5,6  168 16,3 8 -14,3 34 -17,1
Akershus  887 12,9  242 -7,3  277 16,3 8 -12,7 41 -20,5
Oslo 1 512 -0,6  154 -9,0  262 3,7 15 -24,3  104 -18,8
Hedmark  292 0,4 91 -6,1  156 10,7 4 -32,4 29 -17,2
Oppland  276 -0,3 94 -6,5  143 8,7 4 -21,0 18 -24,3
Buskerud  404 -3,1  128 -4,8  196 9,6 10 -22,5 19 -44,3
Vestfold  325 3,7  105 -3,2  138 6,8 6 -32,7 29 -9,4
Telemark  253 7,0 75 -7,4  121 13,5 5 -18,7 6 -21,2
Aust-Agder  163 5,4 51 -5,1 92 14,9 3 -23,9 7 -19,3
Vest-Agder  228 -6,2 67 -5,3 96 12,0 3 -33,8 8 -27,2
Rogaland  722 1,2  154 -4,3  235 11,8 4 -23,9 12 -25,6
Hordaland  615 -0,9  167 -4,8  208 11,8 7 -26,8 43 2,3
Sogn og Fjordane  274 14,8 40 -5,3 86 7,6 1 -15,4 8 -17,9
Møre og Romsdal  515 -4,0 91 -4,6  150 8,4 3 -25,6 16 -2,7
Sør-Trøndelag  387 3,6  112 -4,7  186 11,8 5 -16,9 27 2,1
Nord-Trøndelag  205 -2,5 55 -6,6  109 9,1 2 -23,5 13 -12,2
Nordland  533 -10,7 92 -4,7  148 11,3 4 -20,3 32 -8,7
Troms Romsa  368 2,2 58 -7,0  113 7,6 4 0,1 15 -14,0
Finnmark Finnmárku  205 -1,7 28 -5,6 52 1,3 2 -19,7 11 -1,9
Ikkje fordelt2 1 071 : 1 : 35 : 1 : 2 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller