Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3 Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadersperiodar. Millionar liter. Førebels tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  Februar 2007- januar 2008 Endring i prosent Februar 2007- januar 2008 Endring i prosent Februar 2007- januar 2008 Endring i prosent Februar 2007- januar 2008 Endring i prosent Februar 2007- januar 2008 Endring i prosent
Totalt sal 9 753 0,9 1 950 -5,2 2 955 11,6  103 -21,0  488 -14,6
Østfold  459 -6,9  131 -5,2  168 16,6 8 -19,2 35 -17,9
Akershus  878 12,9  244 -7,3  274 16,6 8 -14,4 43 -17,9
Oslo 1 522 1,1  156 -8,2  263 5,1 15 -19,3  108 -16,3
Hedmark  294 1,8 92 -5,3  156 11,6 4 -20,2 30 -13,3
Oppland  276 0,2 95 -5,8  141 8,6 4 -21,2 18 -21,8
Buskerud  407 -2,2  128 -4,4  197 12,2 10 -25,0 19 -44,0
Vestfold  325 4,2  105 -3,0  137 7,5 6 -32,5 30 -4,5
Telemark  251 7,2 76 -6,7  120 13,0 5 -17,1 7 -18,5
Aust-Agder  162 4,2 51 -4,4 91 12,6 3 -25,4 8 -17,4
Vest-Agder  228 -5,5 68 -4,4 95 12,4 3 -34,8 9 -27,5
Rogaland  726 2,3  156 -3,6  235 12,8 5 -26,3 13 -22,5
Hordaland  618 0,2  169 -4,3  207 12,1 7 -26,0 44 2,9
Sogn og Fjordane  282 22,8 41 -4,4 87 9,3 1 -23,4 8 -11,0
Møre og Romsdal  527 -2,1 91 -3,8  150 10,2 4 -22,2 16 -1,1
Sør-Trøndelag  389 4,8  113 -3,8  186 12,6 5 -17,6 27 0,9
Nord-Trøndelag  211 2,6 55 -6,4  110 11,1 2 -18,5 13 -5,5
Nordland  540 -9,9 92 -3,8  148 12,9 4 -19,3 33 -8,1
Troms Romsa  369 3,6 58 -5,5  113 9,5 4 1,8 16 -14,6
Finnmark Finnmárku  209 1,6 29 -3,2 53 3,8 2 -16,1 11 3,5
Ikkje fordelt2 1 080 : 1 : 25 : 1 : 2 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller