Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1 Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebels tal
  Januar Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2008 Endring
i prosent
2008 Endring
i prosent
Februar 2007-
januar 2008
Endring
i prosent
Totalt sal  722 -7,7  722 -7,7 9 693 -0,1
Bilbensin  139 -9,3  139 -9,3 1 936 -5,8
Autodiesel  245 7,0  245 7,0 2 971 11,0
Av dette avgiftspliktig  176 4,3  176 4,3 2 163 9,5
Jetdrivstoff 71 0,8 71 0,8  895 -0,4
Marine gassoljer  113 -21,7  113 -21,7 1 797 -1,0
Av dette bunkers 15 -44,9 15 -44,9  334 -11,6
Fyringsparafin 9 -27,0 9 -27,0 99 -21,6
Lette fyringsoljer 46 -22,9 46 -22,9  475 -16,6
Tung fyringsolje 47 -3,0 47 -3,0  569 -11,8
Av dette bunkers 11 9,5 11 9,5  150 -15,7
Smørjemiddel 6 8,6 6 8,6 82 10,9
Andre petroleumsprodukt2 46 -22,2 46 -22,2  871 3,5
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller