Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3 Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadsperiodar. Millionar liter. Førebelse tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  Desember 2006- november 2007 Endring i prosent Desember 2006- november 2007 Endring i prosent Desember 2006- november 2007 Endring i prosent Desember 2006- november 2007 Endring i prosent Desember 2006- november 2007 Endring i prosent
Totalt sal 9 711 -0,1 1 962 -5,3 2 919 10,3 99 -26,6  477 -18,1
Østfold  460 -7,3  132 -5,3  165 14,8 8 -28,1 34 -22,5
Akershus  861 10,8  245 -7,6  271 15,5 8 -22,0 42 -21,6
Oslo 1 522 1,9  160 -6,4  263 5,1 15 -22,8  102 -23,2
Hedmark  291 0,2 93 -5,2  153 9,8 4 -29,1 29 -16,8
Oppland  275 -0,6 95 -6,2  140 7,5 4 -28,5 18 -23,3
Buskerud  402 -4,4  128 -5,3  194 10,2 9 -33,2 20 -41,1
Vestfold  320 2,2  105 -3,5  136 6,0 6 -37,1 29 -7,0
Telemark  247 5,3 76 -6,8  119 12,0 5 -21,2 7 -21,0
Aust-Agder  161 3,2 51 -4,5 89 10,7 3 -30,9 8 -16,4
Vest-Agder  227 -6,0 68 -4,7 94 10,5 3 -38,1 8 -32,3
Rogaland  719 0,7  157 -3,3  231 11,1 4 -31,8 13 -21,0
Hordaland  611 -1,1  169 -4,1  204 10,3 7 -31,0 43 1,6
Sogn og Fjordane  276 20,8 41 -5,2 85 7,7 1 -30,3 8 -15,9
Møre og Romsdal  514 -6,4 92 -3,9  148 8,3 3 -30,9 16 -4,4
Sør-Trøndelag  387 2,3  113 -4,5  183 10,6 5 -22,1 25 -5,4
Nord-Trøndelag  211 3,6 55 -6,7  109 9,5 2 -23,9 13 -8,0
Nordland  546 -9,7 93 -4,3  147 11,7 5 -20,8 32 -13,3
Troms Romsa  376 6,4 59 -6,1  118 19,1 4 0,8 16 -14,8
Finnmark Finnmárku  206 -1,2 29 -4,5 53 2,7 2 -15,6 11 -0,7
Ikkje fordelt2 1 099 : 1 : 18 : 1 : 2 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller