Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3 Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadersperiodar. Millionar liter. Førebels tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  Oktober 2006- september 2007 Endring i prosent Oktober 2006- september 2007 Endring i prosent Oktober 2006- september 2007 Endring i prosent Oktober 2006- september 2007 Endring i prosent Oktober 2006- september 2007 Endring i prosent
Totalt sal 9 659 0,7 1 981 -4,7 2 870 10,8  103 -22,5  503 -9,4
Østfold  464 -6,2  133 -4,7  161 13,4 8 -30,7 34 -21,3
Akershus  832 9,3  249 -7,4  262 14,7 8 -21,9 43 -14,9
Oslo 1 517 4,0  160 -7,6  260 7,9 16 -11,1  112 -8,9
Hedmark  289 1,9 94 -4,3  150 9,3 4 -18,4 30 -7,8
Oppland  275 1,2 96 -5,4  137 6,7 4 -29,9 20 -6,4
Buskerud  405 -0,7  130 -4,2  191 11,2 9 -30,9 24 -25,1
Vestfold  315 2,3  106 -3,3  133 5,6 7 -30,3 30 -2,0
Telemark  240 3,8 77 -5,9  117 12,3 5 -18,8 7 -23,0
Aust-Agder  158 2,6 52 -3,8 86 8,4 3 -31,4 8 -9,7
Vest-Agder  229 -1,8 69 -3,9 93 9,6 3 -34,9 9 -26,0
Rogaland  717 2,2  158 -2,4  226 11,0 5 -28,2 14 -13,1
Hordaland  609 1,7  171 -3,1  199 9,4 7 -29,7 44 9,7
Sogn og Fjordane  263 14,9 41 -3,8 83 6,2 1 -25,9 9 -3,4
Møre og Romsdal  517 -3,8 92 -3,5  145 7,2 4 -27,3 16 5,7
Sør-Trøndelag  387 3,1  114 -3,8  179 10,2 5 -19,3 26 -0,3
Nord-Trøndelag  209 4,7 56 -6,1  105 7,8 2 -12,8 14 0,9
Nordland  573 -4,2 94 -3,6  144 12,0 5 -9,7 33 -11,6
Troms Romsa  371 7,4 60 -4,2  116 27,1 4 1,0 17 -8,3
Finnmark Finnmárku  207 0,6 29 -3,0 53 5,4 2 2,5 12 4,9
Ikkje fordelt2 1 083 : 1 : 31 : 1 : 2 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller