Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3   Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadsperiodar. Millionar liter. Førebelse tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  Aug 2006- juli 2007 Endring i prosent Aug 2006- juli 2007 Endring i prosent Aug 2006- juli 2007 Endring i prosent Aug 2006- juli 2007 Endring i prosent Aug 2006- juli 2007 Endring i prosent
Totalt sal 9 635 0,7 2 005 -4,4 2 808 9,4  112 -15,3  518 -6,5
Østfold  468 -4,0  134 -4,8  155 10,8 8 -24,4 36 -18,1
Akershus  799 5,5  252 -7,3  255 13,5 8 -13,4 46 -7,8
Oslo 1 506 5,3  163 -6,8  262 10,0 17 -5,1  113 -7,8
Hedmark  290 3,6 95 -4,5  147 8,1 5 -12,7 31 -6,5
Oppland  276 1,5 98 -5,1  135 5,7 5 -26,0 21 -3,3
Buskerud  408 1,0  131 -4,3  187 10,0 10 -16,5 26 -18,1
Vestfold  311 1,1  106 -4,0  131 4,2 7 -20,3 30 0,6
Telemark  238 4,5 78 -5,5  114 10,9 6 -4,9 7 -22,6
Aust-Agder  156 3,0 52 -3,7 84 7,1 3 -28,9 9 -0,8
Vest-Agder  235 5,5 69 -4,5 91 9,1 4 -14,0 10 -21,5
Rogaland  723 5,0  160 -1,4  223 11,2 5 -22,2 14 -12,2
Hordaland  613 4,8  173 -2,3  196 8,8 7 -24,7 44 16,2
Sogn og Fjordane  258 14,5 42 -3,0 83 6,9 2 -12,6 9 3,9
Møre og Romsdal  520 -2,9 94 -2,5  143 6,8 4 -10,2 17 8,7
Sør-Trøndelag  382 -2,7  115 -3,7  175 8,5 5 -12,3 25 -6,5
Nord-Trøndelag  210 7,4 57 -5,2  105 8,5 2 -10,4 14 2,7
Nordland  595 1,8 95 -2,9  140 10,5 5 -14,2 35 -10,8
Troms Romsa  352 3,5 61 -4,2  110 15,1 4 -8,7 17 -3,9
Finnmark Finnmárku  206 -0,4 30 -2,6 53 5,8 2 -0,8 12 11,0
Ikkje fordelt2 1 088 : 1 : 20 : 1 : 3 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller