Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3   Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadersperiodar. Millionar liter. Førebels tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  Juli 2006- juni 2007 Endring i prosent Juli 2006- juni 2007 Endring i prosent Juli 2006- juni 2007 Endring i prosent Juli 2006- juni 2007 Endring i prosent Juli 2006- juni 2007 Endring i prosent
Totalt sal 9 618 0,9 2 015 -4,2 2 780 9,0  112 -15,5  520 -5,9
Østfold  472 -2,2  135 -4,6  153 9,6 8 -23,1 36 -18,4
Akershus  784 4,5  254 -7,0  252 13,2 8 -14,5 46 -6,4
Oslo 1 504 6,5  164 -6,2  262 11,1 17 -4,4  114 -6,8
Hedmark  289 3,2 95 -4,5  145 7,6 5 -15,2 31 -7,0
Oppland  276 2,1 98 -4,7  135 6,0 5 -23,3 21 -2,0
Buskerud  408 1,6  132 -4,2  186 9,8 10 -18,6 27 -16,4
Vestfold  311 0,9  107 -3,9  129 3,8 8 -19,0 30 2,0
Telemark  238 5,4 79 -5,1  113 10,5 6 -2,7 7 -21,3
Aust-Agder  156 3,4 53 -2,1 83 6,5 3 -35,4 9 0,4
Vest-Agder  237 9,5 70 -3,5 91 9,8 4 -12,5 10 -23,7
Rogaland  717 4,7  160 -1,2  221 11,1 5 -23,3 14 -10,3
Hordaland  613 5,6  174 -2,0  194 7,9 7 -27,1 43 12,9
Sogn og Fjordane  258 13,8 42 -2,8 83 7,5 2 -16,6 9 5,7
Møre og Romsdal  522 -2,0 94 -2,5  142 6,2 4 -11,4 16 6,4
Sør-Trøndelag  380 -2,9  116 -3,6  173 7,7 5 -11,1 25 -4,8
Nord-Trøndelag  210 9,8 57 -5,1  104 8,7 2 -12,0 14 4,6
Nordland  603 4,4 95 -4,0  139 9,6 5 -15,1 35 -10,4
Troms Romsa  361 10,3 61 -5,3  108 13,0 4 -10,3 18 -4,5
Finnmark Finnmárku  204 -1,0 30 -2,6 53 7,9 2 -0,1 13 10,4
Ikkje fordelt2 1 077 : 1 : 17 : 1 : 3 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller