Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3   Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadersperiodar. Millionar liter. Førebels tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  Juni 2006- mai 2007 Endring i prosent Juni 2006- mai 2007 Endring i prosent Juni 2006- mai 2007 Endring i prosent Juni 2006- mai 2007 Endring i prosent Juni 2006- mai 2007 Endring i prosent
Totalt sal 9 627 1,4 2 024 -4,2 2 749 8,2  115 -13,8  525 -5,6
Østfold  475 -0,7  136 -4,7  151 8,1 8 -26,3 36 -19,6
Akershus  780 4,2  255 -7,3  247 11,7 8 -14,9 47 -6,8
Oslo 1 507 8,3  165 -5,8  260 11,0 18 0,3  116 -5,0
Hedmark  289 3,7 96 -4,0  143 5,7 5 -9,8 32 -2,0
Oppland  275 1,7 99 -4,5  134 5,5 5 -20,5 21 -4,7
Buskerud  408 1,7  132 -4,5  183 8,1 11 -12,7 28 -13,6
Vestfold  311 1,6  107 -4,1  129 3,5 8 -13,3 30 2,6
Telemark  237 6,6 79 -5,2  111 8,0 6 -8,2 8 -20,8
Aust-Agder  156 4,5 53 -1,6 83 7,0 3 -31,7 9 -0,6
Vest-Agder  238 12,3 70 -3,5 89 8,2 4 -13,3 10 -27,3
Rogaland  716 5,2  161 -1,2  217 9,6 5 -22,5 14 -9,7
Hordaland  619 8,1  174 -2,0  191 7,0 8 -21,3 44 14,5
Sogn og Fjordane  255 13,7 42 -2,1 82 7,8 2 -17,4 9 8,4
Møre og Romsdal  520 -2,1 94 -2,9  141 5,8 4 -12,6 16 6,7
Sør-Trøndelag  377 -4,4  116 -4,2  172 6,8 5 -9,7 25 -6,4
Nord-Trøndelag  210 9,6 57 -5,2  103 7,7 2 -10,4 14 3,7
Nordland  603 5,5 95 -4,0  137 8,7 5 -15,4 35 -9,3
Troms Romsa  359 13,4 61 -3,8  108 14,3 4 -15,7 17 -8,9
Finnmark Finnmárku  202 -2,0 30 -3,0 53 8,5 2 -3,4 12 3,3
Ikkje fordelt2 1 690 : 1 : 17 : 1 : 2 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller