Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3   Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadersperiodar. Millionar liter. Førebels tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  Mai 2006-april 2007 Endring i prosent Mai 2006-april 2007 Endring i prosent Mai 2006-april 2007 Endring i prosent Mai 2006-april 2007 Endring i prosent Mai 2006-april 2007 Endring i prosent
Totalt sal 9 632 1,5 2 030 -4,1 2 726 8,1  117 -11,2  529 -4,9
Østfold  478 -0,9  136 -4,7  148 6,8 8 -26,8 36 -19,0
Akershus  773 2,8  257 -6,4  245 12,7 8 -10,5 47 -6,4
Oslo 1 460 4,5  165 -5,5  256 9,1 18 2,3  116 -5,8
Hedmark  289 3,3 96 -4,6  143 5,4 5 -12,3 32 -2,1
Oppland  275 1,8  100 -4,4  133 5,8 5 -20,9 21 -2,7
Buskerud  410 2,7  132 -4,8  182 8,7 11 -11,7 28 -10,4
Vestfold  311 2,2  108 -4,5  129 5,1 8 -10,1 30 4,7
Telemark  237 7,2 80 -5,0  110 7,5 6 -2,4 7 -23,2
Aust-Agder  155 5,3 53 -1,4 82 7,4 3 -22,7 9 1,5
Vest-Agder  241 16,5 70 -3,8 88 8,4 4 -5,4 10 -24,0
Rogaland  716 6,2  161 -1,1  215 9,7 5 -21,5 15 -8,4
Hordaland  611 7,9  175 -1,9  189 7,0 8 -17,0 43 13,7
Sogn og Fjordane  248 11,8 42 -3,0 81 5,6 2 -18,1 9 7,1
Møre og Romsdal  518 2,0 94 -2,9  139 5,7 4 -10,1 16 4,4
Sør-Trøndelag  375 -5,1  116 -3,7  170 6,7 5 -6,2 25 -7,7
Nord-Trøndelag  208 8,3 58 -4,4  102 7,3 2 -10,6 14 1,1
Nordland  608 5,3 95 -3,7  136 8,5 5 -11,5 34 -10,8
Troms Romsa  356 14,0 61 -5,6 95 0,6 4 -13,1 18 -8,2
Finnmark Finnmárku  198 -2,8 30 -4,0 49 11,3 2 -1,6 11 -3,1
Ikkje fordelt2 1 165 : 1 : 35 : 1 : 5 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller