Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3   Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadersperiodar. Millionar liter. Førebels tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  Mars 2006- februar 2007 Endring i prosent Mars 2006- februar 2007 Endring i prosent Mars 2006- februar 2007 Endring i prosent Mars 2006- februar 2007 Endring i prosent Mars 2006- februar 2007 Endring i prosent
Totalt sal 9 726 3,6 2 045 -4,1 2 697 8,6  127 -0,9  573 7,5
Østfold  489 1,8  137 -5,4  146 6,1 9 -13,1 40 -8,8
Akershus  787 8,0  259 -6,0  240 12,8 9 0,5 52 7,8
Oslo 1 486 10,2  167 -6,0  253 10,3 19 13,6  130 14,3
Hedmark  291 4,9 97 -4,6  142 5,6 5 2,2 35 9,9
Oppland  278 3,9  101 -3,9  132 5,8 5 -7,9 24 15,6
Buskerud  415 5,1  133 -5,4  180 10,0 12 0,0 33 7,5
Vestfold  312 3,6  108 -5,6  129 6,7 9 1,7 32 10,4
Telemark  238 8,7 80 -4,9  108 6,9 6 5,2 8 -15,0
Aust-Agder  155 6,1 53 -1,3 81 7,2 4 -11,4 9 10,0
Vest-Agder  244 19,9 71 -4,6 87 6,9 5 6,9 12 -12,9
Rogaland  716 8,9  161 -1,3  212 10,8 6 -10,7 16 -1,5
Hordaland  612 9,0  176 -2,0  187 7,6 9 -7,5 43 17,9
Sogn og Fjordane  235 6,1 42 -3,3 80 5,6 2 -24,4 10 14,3
Møre og Romsdal  524 4,7 95 -2,8  139 6,9 5 2,1 17 18,5
Sør-Trøndelag  378 -4,3  117 -3,7  169 6,8 6 5,0 27 8,0
Nord-Trøndelag  212 13,8 58 -3,3  101 8,3 2 1,0 15 13,6
Nordland  610 6,7 96 -2,8  135 9,3 5 -10,0 37 -0,6
Troms Romsa  352 12,6 62 -4,1 95 1,5 4 -5,5 18 -3,2
Finnmark Finnmárku  202 -0,5 30 -2,5 48 11,4 2 0,0 11 -7,9
Ikkje fordelt2 1 189 : 1 : 34 : 1 : 5 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller