Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3   Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadsperiodar. Millionar liter. Førebelse tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  Des 2005- nov 2006 Endring i prosent Des 2005- nov 2006 Endring i prosent Des 2005- nov 2006 Endring i prosent Des 2005- nov 2006 Endring i prosent Des 2005- nov 2006 Endring i prosent
Totalt sal 9 692 3,9 2 076 -3,7 2 630 9,3  133 -3,3  566 2,7
Østfold  498 6,2  139 -5,6  144 7,3 11 -2,5 43 -7,8
Akershus  769 6,0  267 -3,6  232 15,3 10 -1,2 51 6,9
Oslo 1 465 18,6  172 -3,9  248 11,3 19 10,9  128 18,9
Hedmark  289 3,0 98 -5,0  139 5,4 5 -23,9 34 2,4
Oppland  274 3,3  102 -3,8  129 6,7 6 -10,6 22 6,8
Buskerud  415 6,2  135 -5,5  173 11,8 13 4,3 33 5,6
Vestfold  310 3,1  109 -5,9  127 10,5 9 0,9 31 5,7
Telemark  233 6,4 82 -4,0  105 8,5 6 0,6 8 -12,1
Aust-Agder  155 8,8 54 -0,4 80 13,0 4 -8,1 9 2,5
Vest-Agder  237 14,7 72 -5,0 85 5,5 5 6,1 12 -24,7
Rogaland  708 8,3  162 -1,3  205 11,7 6 -9,8 16 -16,3
Hordaland  605 -0,1  177 -2,3  184 6,9 10 -8,0 41 6,5
Sogn og Fjordane  227 -3,8 43 -2,9 78 4,0 2 -22,9 9 -7,5
Møre og Romsdal  530 0,6 96 -3,3  136 5,4 5 -3,1 16 0,4
Sør-Trøndelag  377 -6,6  118 -4,6  164 5,0 6 -0,6 26 -4,9
Nord-Trøndelag  201 5,1 59 -2,0 99 6,0 2 -9,0 14 1,6
Nordland  623 14,1 97 -3,4  131 6,7 6 -17,1 37 -2,5
Troms Romsa  355 9,8 63 -2,7 95 4,0 4 -17,6 18 -8,5
Finnmark Finnmárku  205 -1,3 30 -3,4 46 8,6 2 -6,2 11 -14,9
Ikkje fordelt2 1 216 : 1 : 31 : 1 : 5 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller