Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3   Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadsperiodar. Millionar liter. Førebels tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  Nov 2005- Okt 2006 Endring i prosent Nov 2005- Okt 2006 Endring i prosent Nov 2005- Okt 2006 Endring i prosent Nov 2005- Okt 2006 Endring i prosent Nov 2005- Okt 2006 Endring i prosent
Totalt sal 9 623 3,3 2 078 -3,9 2 593 8,4  133 -4,1  555 -1,2
Østfold  495 4,4  139 -5,7  142 5,2 11 -2,8 43 -11,1
Akershus  762 4,4  269 -2,8  229 15,6 10 0,2 51 6,8
Oslo 1 462 24,3  173 -2,8  241 7,9 18 5,1  124 16,5
Hedmark  285 0,6 98 -6,0  138 4,6 5 -19,4 33 -3,2
Oppland  272 2,5  102 -4,0  129 7,1 6 -1,6 21 -0,1
Buskerud  408 4,3  135 -5,8  172 13,0 13 1,8 32 0,9
Vestfold  308 1,4  110 -6,1  126 10,4 9 2,2 30 2,4
Telemark  232 6,8 82 -4,5  104 8,2 7 4,1 9 0,3
Aust-Agder  154 8,6 54 -0,6 79 13,7 4 -4,4 9 -1,3
Vest-Agder  233 12,0 72 -5,2 84 5,8 5 5,6 12 -29,9
Rogaland  703 7,3  162 -1,3  204 11,6 6 -9,6 16 -23,0
Hordaland  597 -4,7  177 -2,7  182 6,9 10 -10,8 40 0,5
Sogn og Fjordane  228 -4,6 43 -3,6 79 6,2 2 -19,5 9 -13,9
Møre og Romsdal  519 -3,8 96 -3,9  134 3,5 5 -10,8 15 -9,1
Sør-Trøndelag  376 -8,3  119 -4,7  163 4,8 6 -1,4 26 -8,1
Nord-Trøndelag  200 2,3 59 -2,0 98 6,1 2 -11,4 14 -2,9
Nordland  614 13,3 97 -3,8  128 4,9 5 -21,0 37 -4,9
Troms  352 5,7 62 -4,6 92 1,7 4 -20,8 18 -9,4
Finnmark Finnmárku  203 -3,0 30 -4,7 46 8,1 2 -8,8 11 -17,4
Ikkje fordelt2 1 221 : 1 : 22 : 1 : 5 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller