Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3   Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadersperiodar. Millionar liter. Førebelse tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  September 2005-august 2006 Endring i prosent September 2005-august 2006 Endring i prosent September 2005-august 2006 Endring i prosent September 2005-august 2006 Endring i prosent September 2005-august 2006 Endring i prosent
Totalt sal 9 610 3,4 2 097 -3,5 2 575 8,9  131 -6,1  558 -2,7
Østfold  487 1,6  141 -5,3  140 3,8 11 -4,7 43 -9,9
Akershus  757 1,9  272 -2,0  225 16,6 9 -3,5 50 0,5
Oslo 1 448 35,5  174 -3,5  247 11,5 18 7,0  123 15,9
Hedmark  280 -2,5 99 -5,1  136 2,1 5 -17,8 33 -0,5
Oppland  272 3,5  103 -2,7  128 8,3 6 4,1 22 4,9
Buskerud  404 3,9  137 -5,2  170 14,0 13 -8,1 32 3,0
Vestfold  308 0,7  111 -5,7  125 12,4 9 1,2 30 -0,2
Telemark  228 4,9 83 -3,5  103 7,7 6 -6,7 10 17,5
Aust-Agder  151 8,2 54 -0,9 78 15,9 4 0,4 9 -8,1
Vest-Agder  222 5,6 72 -4,1 83 5,7 5 -4,8 12 -38,8
Rogaland  689 2,3  162 -1,9  200 11,4 6 -11,8 16 -25,5
Hordaland  584 -14,6  177 -2,7  179 0,8 10 -11,9 37 -9,9
Sogn og Fjordane  226 -13,5 43 -3,5 78 5,2 2 -27,7 9 -19,9
Møre og Romsdal  515 -9,0 96 -3,9  133 3,8 5 -15,8 15 -19,4
Sør-Trøndelag  393 -0,2  120 -4,3  161 4,9 6 -6,0 27 -8,1
Nord-Trøndelag  196 -3,2 60 -0,4 96 5,8 2 -8,6 14 -8,8
Nordland  597 10,9 98 -4,0  127 5,0 6 -16,2 39 -1,0
Troms  344 -0,3 63 -3,7 95 15,8 4 -16,1 18 -15,4
Finnmark Finnmárku  202 -1,2 30 -4,6 46 8,4 2 -8,6 11 -13,8
Ikkje fordelt2 1 306 : 1 : 26 : 1 : 8 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller