Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3   Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadersperiodar. Millionar liter. Førebels tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  Juni 2005-mai 2006 Endring i prosent Juni 2005-mai 2006 Endring i prosent Juni 2005-mai 2006 Endring i prosent Juni 2005-mai 2006 Endring i prosent Juni 2005-mai 2006 Endring i prosent
Totalt sal 9 498 2,5 2 117 -3,1 2 524 9,0  132 -9,0  559 -7,2
Østfold  482 1,6  143 -3,2  139 5,4 11 -5,3 45 -5,9
Akershus  752 -1,5  274 -1,4  218 16,3 9 -6,2 50 2,0
Oslo 1 397 54,0  175 -5,3  235 6,4 18 3,7  123 14,4
Hedmark  280 -2,7  101 -4,6  135 3,7 6 -20,7 33 -1,8
Oppland  270 3,5  104 -2,7  126 9,6 6 -3,1 22 4,9
Buskerud  399 3,9  139 -3,9  167 17,0 13 -11,7 32 2,0
Vestfold  304 -2,0  113 -4,4  123 12,5 9 -8,9 29 -6,3
Telemark  221 1,8 84 -2,6  102 8,8 6 -9,9 10 11,8
Aust-Agder  147 8,3 54 -2,3 76 21,7 4 -0,6 8 -16,5
Vest-Agder  207 -2,5 73 -3,6 82 7,6 5 -16,9 13 -43,0
Rogaland  674 -4,6  163 -1,9  196 11,9 7 -15,0 16 -32,6
Hordaland  566 -24,9  178 -2,7  177 1,1 10 -16,0 38 -13,0
Sogn og Fjordane  222 -22,1 43 -4,7 76 4,5 2 -18,7 9 -24,1
Møre og Romsdal  508 -15,4 97 -3,7  131 4,9 5 -15,5 15 -27,1
Sør-Trøndelag  396 1,0  121 -3,8  160 5,8 6 -8,5 27 -12,8
Nord-Trøndelag  192 -10,7 60 0,2 95 5,4 2 -11,9 14 -9,9
Nordland  578 8,8 99 -3,2  125 6,4 6 -15,8 38 -8,6
Troms  312 -16,6 64 -1,7 94 9,2 5 -12,3 19 -13,2
Finnmark Finnmárku  204 -2,1 31 -3,0 44 3,5 2 -5,8 12 -14,1
Ikkje fordelt2 1 387 : 1 : 24 : 1 : 5 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller