Statistisk sentralbyrå

3   Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadersperiodar. Millionar liter. Førebelse tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  April 2005-mars 2006 Endring i prosent April 2005-mars 2006 Endring i prosent April 2005-mars 2006 Endring i prosent April 2005-mars 2006 Endring i prosent April 2005-mars 2006 Endring i prosent
Totalt sal 9 389 1,2 2 133 -3,0 2 486 8,6  129 -12,2  533 -15,2
Østfold  480 3,3  145 -2,1  137 5,1 11 -10,8 44 -8,5
Akershus  729 -6,6  275 -1,3  213 15,7 9 -9,3 48 -5,3
Oslo 1 348 63,8  178 -5,8  229 3,1 17 0,8  114 3,6
Hedmark  278 -4,1  102 -4,8  134 3,4 5 -27,5 32 -9,6
Oppland  267 2,3  105 -2,5  124 9,9 6 -7,5 21 -6,6
Buskerud  395 3,5  141 -3,3  164 19,2 12 -12,6 30 -4,0
Vestfold  301 -4,5  114 -3,3  121 10,9 9 -14,6 29 -8,9
Telemark  218 0,8 85 -2,0  101 8,7 6 -12,6 9 -2,0
Aust-Agder  146 8,3 54 -2,9 75 23,8 4 -1,5 8 -19,7
Vest-Agder  203 -4,9 74 -2,4 81 10,0 5 -22,6 13 -48,7
Rogaland  657 -11,3  163 -2,0  192 10,9 6 -19,2 16 -37,2
Hordaland  562 -29,6  179 -2,4  174 1,0 10 -19,4 36 -23,1
Sogn og Fjordane  221 -24,6 44 -4,8 76 5,2 2 -5,0 8 -33,3
Møre og Romsdal  500 -19,4 98 -3,6  130 4,9 5 -19,1 14 -37,5
Sør-Trøndelag  395 -1,5  122 -4,1  159 5,6 5 -11,4 25 -25,0
Nord-Trøndelag  186 -15,2 60 -0,5 94 4,3 2 -15,1 13 -16,1
Nordland  572 9,7 99 -4,2  123 5,7 6 -15,3 37 -15,1
Troms  312 -19,8 65 -2,5 93 8,7 4 -14,8 19 -21,8
Finnmark Finnmárku  203 -2,8 31 -4,1 43 1,5 2 -5,3 12 -16,0
Ikkje fordelt2 1 415 : 1 : 23 : 1 : 4 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller