Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3   Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadersperiodar. Millionar liter. Førebels tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  Mars 2005-februar 2006 Endring i prosent Mars 2005-februar 2006 Endring i prosent Mars 2005-februar 2006 Endring i prosent Mars 2005-februar 2006 Endring i prosent Mars 2005-februar 2006 Endring i prosent
Totalt sal 9 387 1,0 2 140 -2,9 2 464 8,3  131 -12,0  533 -17,9
Østfold  476 1,6  145 -2,1  135 3,7 11 -13,6 44 -9,4
Akershus  723 -8,1  275 -1,6  210 14,6 9 -9,0 48 -8,6
Oslo 1 338 69,7  177 -7,1  226 1,7 17 1,6  112 -1,1
Hedmark  278 -4,1  102 -4,2  133 3,6 6 -21,5 31 -13,0
Oppland  266 1,7  105 -2,4  124 9,6 6 -5,9 21 -10,3
Buskerud  393 3,0  141 -3,5  161 19,0 13 -11,7 31 -3,7
Vestfold  300 -6,0  115 -2,9  119 9,3 9 -17,1 28 -12,8
Telemark  219 1,7 85 -2,6  100 8,1 6 -12,8 9 -8,4
Aust-Agder  145 7,9 54 -3,3 75 23,8 4 -1,4 8 -20,8
Vest-Agder  202 -5,6 74 -2,1 81 10,9 5 -22,2 14 -48,9
Rogaland  657 -12,5  164 -1,4  190 11,2 7 -17,9 17 -37,2
Hordaland  565 -30,7  180 -1,6  173 0,7 10 -18,7 37 -26,1
Sogn og Fjordane  222 -25,8 44 -4,5 75 5,1 2 -7,7 9 -31,6
Møre og Romsdal  500 -20,4 98 -3,5  130 5,6 5 -17,3 15 -39,3
Sør-Trøndelag  397 -2,4  123 -3,7  158 6,0 5 -9,2 26 -25,8
Nord-Trøndelag  186 -16,5 60 -0,5 94 5,0 2 -11,4 13 -17,9
Nordland  573 9,7  100 -3,7  123 6,7 6 -17,2 37 -18,1
Troms  313 -20,7 65 -2,4 94 9,5 5 -13,1 19 -26,5
Finnmark Finnmárku  201 -5,6 31 -3,3 43 0,8 2 -10,3 12 -19,0
Ikkje fordelt2 1 433 : 1 : 20 : 1 : 3 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller