Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1   Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebels tal
  Februar Året akkumulert Tolvmånadeersperiodar
  2006 Endring i
prosent
2006 Endring i
prosent
Mars 2005-
februar 2006
Endring i
prosent
Totalt sal  741 1,8 1 501 4,2 9 399 1,3
Bilbensin  149 -4,1  305 -1,8 2 133 -3,0
Autodiesel  201 12,1  404 14,1 2 486 8,6
Av dette avgiftspliktig  145 10,2  292 12,2 1 814 9,1
Jetdrivstoff 64 4,8  130 2,0  815 5,8
Marine gassoljer  139 -8,7  286 -5,4 1 812 1,0
Av dette bunkers 32 -25,6 67 -14,4  476 36,0
Fyringsparafin 14 -12,4 29 -3,1  129 -12,2
Lette fyringsoljer 60 0,7  123 7,9  534 -15,1
Tung fyringsolje 51 7,1 99 7,6  588 2,8
Av dette bunkers 12 -45,1 38 -15,7  302 10,8
Smørjemiddel 6 1,8 12 5,1 73 -3,2
Andre petroleumsprodukt2 57 12,8  113 14,4  829 3,0
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller