Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3   Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadersperiodar. Millionar liter. Førebels tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  November 2004-oktober 2005 Endring i prosent November 2004-oktober 2005 Endring i prosent November 2004-oktober 2005 Endring i prosent November 2004-oktober 2005 Endring i prosent November 2004-oktober 2005 Endring i prosent
Totalt sal 9 245 -0,7 2 196 -1,9 2 285 6,9  147 -14,4  611 -24,7
Østfold  471 5,3  148 -0,1  130 7,2 12 -13,1 47 -11,8
Akershus  768 0,2  278 2,1  184 8,8 10 -14,0 50 -20,2
Oslo  860 9,3  186 -8,7  218 0,9 17 -5,2  109 -33,3
Hedmark  288 -2,4  107 -1,4  129 6,3 7 -12,0 34 -26,0
Oppland  261 -2,7  108 -1,6  114 4,3 6 -15,0 21 -24,5
Buskerud  384 2,5  146 -3,1  140 22,4 14 -3,5 31 -25,2
Vestfold  311 -6,9  118 -2,8  108 -2,5 10 -27,6 31 -24,3
Telemark  216 -1,9 87 -2,7 93 7,6 7 -10,1 9 -41,4
Aust-Agder  135 3,0 56 0,1 61 12,1 5 -3,9 10 -16,4
Vest-Agder  212 -0,1 76 -0,6 74 12,8 6 -19,4 25 -23,4
Rogaland  726 -5,5  166 -0,1  172 5,5 8 -18,1 24 -29,7
Hordaland  774 -6,8  184 -0,2  173 9,1 12 -19,4 45 -25,1
Sogn og Fjordane  291 -2,6 46 -1,2 73 10,2 3 -5,0 12 -11,5
Møre og Romsdal  610 0,5  101 -2,2  124 9,5 6 -25,1 22 14,2
Sør-Trøndelag  391 1,7  127 -1,9  150 6,3 6 -15,0 32 -20,1
Nord-Trøndelag  217 -2,0 61 0,6 89 4,8 3 -14,9 15 -11,4
Nordland  525 1,0  103 -1,3  116 5,3 7 -19,3 42 -24,1
Troms  382 3,7 66 -2,6 86 0,6 5 -12,6 23 -19,0
Finnmark Finnmárku  208 -18,3 33 0,2 42 -2,7 3 -22,1 14 -24,1
Ikkje fordelt2 1 215 : 1 : 9 : 0 : 14 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller