Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3   Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadersperiodar. Millionar liter. Førebelse tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  Oktober 2004-september 2005 Endring i prosent Oktober 2004-september 2005 Endring i prosent Oktober 2004-september 2005 Endring i prosent Oktober 2004-september 2005 Endring i prosent Oktober 2004-september 2005 Endring i prosent
Totalt sal 9 321 -0,6 2 162 -2,6 2 396 7,6  138 -15,7  562 -27,3
Østfold  474 2,8  147 -0,5  135 8,4 12 -12,1 48 -4,2
Akershus  730 -8,6  277 0,3  198 11,3 10 -12,3 48 -22,5
Oslo 1 176 49,1  178 -10,4  224 -0,8 17 0,3  106 -30,7
Hedmark  283 -3,9  104 -2,9  132 4,3 7 -19,1 34 -20,3
Oppland  265 -0,1  106 -2,2  120 8,9 6 -16,4 21 -20,7
Buskerud  391 2,9  144 -3,0  152 21,0 13 -15,4 32 -19,2
Vestfold  304 -8,0  117 -2,3  114 4,2 9 -26,1 30 -23,7
Telemark  217 -0,5 86 -2,0 96 6,7 6 -16,0 9 -33,3
Aust-Agder  141 6,8 54 -2,6 70 22,2 5 0,1 9 -17,5
Vest-Agder  208 -3,3 76 -1,0 80 13,0 5 -26,5 17 -43,0
Rogaland  655 -15,0  164 -1,6  183 10,0 7 -22,2 20 -36,6
Hordaland  626 -25,8  182 -1,2  170 -0,7 11 -20,1 39 -33,5
Sogn og Fjordane  239 -21,2 44 -3,7 74 7,5 2 -14,0 10 -22,7
Møre og Romsdal  539 -13,4  100 -2,5  130 10,4 5 -22,2 17 -28,4
Sør-Trøndelag  410 4,3  125 -2,8  156 6,4 6 -14,7 28 -32,2
Nord-Trøndelag  195 -13,1 61 -0,3 92 4,7 3 -15,7 14 -13,0
Nordland  542 4,6  101 -3,2  122 8,7 7 -20,1 39 -22,3
Troms  333 -16,3 65 -3,7 90 1,1 5 -11,9 20 -29,0
Finnmark Finnmárku  209 -8,4 32 -2,9 42 -0,6 2 -18,3 13 -16,5
Ikkje fordelt2 1 382 : 1 : 15 : 0 : 6 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller