Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3   Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadersperiodar. Millionar liter. Førebels tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  September 2004-august 2005 Endring i prosent September 2004-august 2005 Endring i prosent September 2004-august 2005 Endring i prosent September 2004-august 2005 Endring i prosent September 2004-august 2005 Endring i prosent
Totalt sal 9 335 -0,2 2 166 -2,8 2 381 7,9  139 -16,3  565 -27,5
Østfold  476 3,3  147 -0,5  135 9,0 12 -14,3 49 -3,8
Akershus  738 -7,4  277 0,3  195 11,0 10 -15,9 49 -21,5
Oslo 1 127 43,9  179 -10,4  223 0,1 17 -2,3  106 -31,3
Hedmark  285 -3,2  104 -3,1  132 5,6 7 -18,8 34 -20,3
Oppland  264 -0,7  106 -2,1  119 8,5 6 -20,9 21 -22,9
Buskerud  389 2,5  144 -3,3  149 20,9 14 -10,9 31 -21,6
Vestfold  305 -8,1  117 -2,5  113 2,7 9 -30,6 30 -24,9
Telemark  216 -1,1 86 -2,6 96 7,4 6 -13,1 8 -43,2
Aust-Agder  141 6,7 55 -2,2 69 22,2 4 -3,3 9 -19,1
Vest-Agder  209 -3,3 76 -1,4 79 13,3 5 -30,8 18 -40,5
Rogaland  666 -13,2  164 -1,5  181 10,4 7 -19,9 21 -36,2
Hordaland  656 -21,8  182 -1,4  175 5,8 11 -18,9 41 -32,2
Sogn og Fjordane  252 -14,9 44 -3,9 74 9,5 3 6,9 11 -21,3
Møre og Romsdal  558 -9,3  100 -2,9  129 10,2 5 -24,7 18 -23,5
Sør-Trøndelag  407 3,5  125 -3,2  155 5,7 6 -15,2 28 -31,9
Nord-Trøndelag  198 -12,3 60 -0,7 92 3,9 3 -15,6 14 -10,8
Nordland  537 2,9  101 -3,1  122 8,8 7 -21,7 39 -23,4
Troms  340 -13,3 66 -3,3 85 -5,0 5 -12,3 21 -27,5
Finnmark Finnmárku  206 -13,3 32 -3,3 42 -1,7 3 -14,7 13 -21,9
Ikkje fordelt2 1 366 : 1 : 14 : 0 : 6 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller