Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3   Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadersperiodar. Millionar liter. Førebels tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  Juli 2004-juni 2005 Endring i prosent Juli 2004-juni 2005 Endring i prosent Juli 2004-juni 2005 Endring i prosent Juli 2004-juni 2005 Endring i prosent Juli 2004-juni 2005 Endring i prosent
Totalt sal 9 289 0,0 2 179 -2,4 2 348 8,0  142 -16,0  600 -22,5
Østfold  480 5,0  148 -0,1  133 7,7 12 -14,8 48 -6,4
Akershus  751 -4,5  278 0,8  191 10,1 10 -17,3 50 -19,6
Oslo  880 13,9  181 -11,0  222 0,7 17 -5,3  108 -30,2
Hedmark  288 -2,5  105 -3,2  132 6,1 7 -12,7 33 -22,3
Oppland  263 -2,3  106 -3,1  117 6,6 6 -18,1 21 -24,2
Buskerud  388 3,1  144 -3,5  147 23,4 14 -8,5 31 -20,8
Vestfold  313 -5,8  118 -2,0  111 -0,2 9 -30,3 31 -21,7
Telemark  218 -0,3 86 -2,9 95 8,2 7 -11,3 8 -41,1
Aust-Agder  139 5,7 55 -1,3 66 19,4 4 -7,3 10 -16,8
Vest-Agder  210 -2,3 76 -1,0 77 13,1 5 -28,9 21 -31,8
Rogaland  712 -6,9  166 0,0  178 8,2 7 -23,0 22 -31,1
Hordaland  749 -9,0  182 -1,0  172 8,9 12 -18,8 42 -29,4
Sogn og Fjordane  287 -3,3 45 -2,4 73 8,9 3 7,3 11 -16,7
Møre og Romsdal  617 1,0  100 -2,5  126 10,2 6 -22,5 22 4,5
Sør-Trøndelag  393 1,2  126 -2,7  152 5,5 6 -12,9 29 -26,7
Nord-Trøndelag  214 -5,3 60 -1,2 91 5,1 3 -15,4 15 -4,4
Nordland  524 1,0  102 -2,7  119 7,2 7 -20,0 46 -10,9
Troms  374 -1,6 65 -4,6 88 2,2 5 -10,2 23 -14,9
Finnmark Finnmárku  216 -10,1 34 5,1 43 -0,3 3 -18,9 14 -18,2
Ikkje fordelt2 1 273 : 1 : 12 : 0 : 13 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller