Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3   Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadersperiodar. Millionar liter. Førebels tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  Juni 2004-mai 2005 Endring i prosent Juni 2004-mai 2005 Endring i prosent Juni 2004-mai 2005 Endring i prosent Juni 2004-mai 2005 Endring i prosent Juni 2004-mai 2005 Endring i prosent
Totalt sal 9 304 0,6 2 185 -1,9 2 337 8,7  143 -15,9  611 -21,4
Østfold  486 8,8  148 -0,2  133 8,9 12 -14,3 48 -6,6
Akershus  759 -1,9  277 1,2  189 10,9 10 -16,3 50 -19,3
Oslo  826 6,5  182 -10,1  222 0,4 17 -3,1  109 -29,9
Hedmark  289 -1,7  105 -2,8  132 7,0 7 -14,3 34 -21,0
Oppland  263 -1,4  107 -1,5  116 6,6 6 -17,2 21 -23,6
Buskerud  389 5,1  145 -3,2  146 26,3 14 -6,8 31 -20,8
Vestfold  314 -5,9  118 -2,1  109 -1,2 10 -29,1 31 -20,3
Telemark  219 0,5 86 -2,8 95 9,5 7 -11,9 9 -40,2
Aust-Agder  138 5,9 55 -0,6 65 19,0 4 -3,0 10 -17,8
Vest-Agder  212 -0,3 76 -0,2 77 13,8 5 -25,5 23 -25,8
Rogaland  723 -6,0  166 0,5  178 7,4 8 -21,0 24 -28,0
Hordaland  773 -6,1  183 -0,1  172 10,0 12 -20,5 43 -27,9
Sogn og Fjordane  297 2,2 45 -1,8 74 11,3 3 1,0 11 -12,9
Møre og Romsdal  631 4,9  101 -1,7  127 12,2 6 -24,4 23 18,2
Sør-Trøndelag  393 2,0  125 -2,7  152 6,7 6 -15,3 31 -20,6
Nord-Trøndelag  218 -2,8 60 -0,6 91 6,4 3 -17,0 15 -4,3
Nordland  527 2,2  102 -1,8  119 7,5 7 -22,9 48 -9,2
Troms  384 2,8 66 -2,6 87 2,2 5 -13,0 23 -17,0
Finnmark Finnmárku  217 -11,4 34 6,2 43 0,9 3 -22,5 14 -19,5
Ikkje fordelt2 1 246 : 1 : 11 : 0 : 13 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller