Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3   Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadsperiodar. Millionar liter. Førebels tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  Mai 2004- april 2005 Endring i prosent Mai 2004- april 2005 Endring i prosent Mai 2004- april 2005 Endring i prosent Mai 2004- april 2005 Endring i prosent Mai 2004- april 2005 Endring i prosent
Totalt sal 9 237 -0,6 2 183 -2,2 2 308 7,5  145 -16,2  615 -22,4
Østfold  475 5,3  148 -0,3  132 8,1 12 -15,3 47 -10,7
Akershus  764 -0,6  278 1,8  187 10,1 10 -16,7 49 -21,1
Oslo  770 -1,3  184 -9,8  221 1,7 17 -5,2  108 -32,4
Hedmark  288 -2,3  106 -2,4  131 6,8 7 -15,7 34 -25,1
Oppland  261 -2,7  107 -1,8  115 4,8 6 -19,9 21 -25,8
Buskerud  384 2,6  145 -3,7  143 24,0 14 -6,5 31 -24,3
Vestfold  316 -5,9  118 -2,4  109 -1,7 10 -30,1 31 -23,8
Telemark  217 -1,1 86 -2,9 94 8,0 7 -12,3 9 -42,4
Aust-Agder  136 3,7 55 -0,8 63 14,7 4 -8,5 10 -16,1
Vest-Agder  209 -1,4 74 -2,2 74 11,8 6 -24,2 23 -26,4
Rogaland  730 -5,7  166 0,1  175 6,7 8 -19,2 24 -27,7
Hordaland  790 -4,6  183 -0,4  170 7,9 12 -19,6 44 -25,4
Sogn og Fjordane  302 1,6 45 -2,1 73 10,0 3 -4,4 12 -12,4
Møre og Romsdal  638 5,7  101 -2,2  125 9,7 6 -24,7 24 21,1
Sør-Trøndelag  391 1,7  126 -2,6  151 5,8 6 -15,1 31 -22,1
Nord-Trøndelag  222 -0,5 60 -0,3 90 4,8 3 -13,0 15 -7,2
Nordland  519 0,3  102 -2,3  117 6,1 7 -19,9 48 -11,4
Troms  390 4,3 65 -3,9 87 1,1 5 -13,8 24 -13,7
Finnmark Finnmárku  215 -13,7 34 4,6 43 -1,3 3 -21,4 14 -18,6
Ikkje fordelt2 1 219 : 1 : 11 : 0 : 15 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller