Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3   Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadersperiodar. Millionar liter. Førebels tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  Januar-desember 2004 Endring i prosent Januar-desember 2004 Endring i prosent Januar-desember 2004 Endring i prosent Januar-desember 2004 Endring i prosent Januar-desember 2004 Endring i prosent
Totalt sal 9 336 -0,4 2 216 -0,6 2 273 7,1  157 -15,5  699 -23,4
Østfold  472 1,7  148 0,6  131 8,2 13 -12,3 51 -13,2
Akershus  803 5,9  280 3,3  183 10,2 11 -17,6 57 -20,2
Oslo  757 -7,6  194 -3,9  226 7,3 17 -10,6  126 -33,7
Hedmark  294 -2,4  107 -1,1  130 9,2 8 -8,6 38 -29,8
Oppland  265 -3,3  108 0,1  113 2,5 7 -18,5 25 -20,8
Buskerud  384 0,5  147 -2,0  133 18,5 15 -6,5 35 -22,5
Vestfold  327 -3,4  119 -2,0  111 0,4 11 -24,4 34 -29,7
Telemark  216 -5,5 88 -1,1 93 7,8 7 -13,1 11 -38,1
Aust-Agder  135 0,4 56 0,9 59 9,2 5 -15,7 11 -25,4
Vest-Agder  216 0,0 76 0,4 73 10,8 6 -20,4 28 -20,5
Rogaland  760 -0,9  167 0,7  170 6,7 8 -19,4 29 -22,8
Hordaland  832 0,9  185 0,8  171 8,9 13 -16,7 53 -22,1
Sogn og Fjordane  303 -1,2 46 -1,4 70 7,5 2 -21,6 13 -1,5
Møre og Romsdal  637 7,7  102 -1,7  121 8,6 6 -16,4 25 27,7
Sør-Trøndelag  400 7,9  128 0,0  149 7,4 6 -17,3 38 -15,7
Nord-Trøndelag  225 0,1 61 3,5 89 4,8 3 -15,6 16 -17,8
Nordland  524 2,8  104 0,9  115 5,8 8 -21,4 48 -19,4
Troms  402 12,2 67 0,9 86 3,1 5 -15,5 27 -7,9
Finnmark Finnmárku  213 -18,4 32 1,5 42 -6,6 3 -18,3 16 -23,8
Ikkje fordelt2 1 172 : 1 : 7 : 0 : 18 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller