Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3   Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadersperiodar. Millionar liter. Førebels tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  Desember 2003- november 2004 Endring i prosent Desember 2003- november 2004 Endring i prosent Desember 2003- november 2004 Endring i prosent Desember 2003- november 2004 Endring i prosent Desember 2003- november 2004 Endring i prosent
Totalt sal 9 331 -1,4 2 210 -1,2 2 248 5,9  158 -18,2  727 -23,2
Østfold  471 -0,4  148 0,2  130 7,2 13 -14,3 52 -15,2
Akershus  802 1,5  277 1,6  181 7,9 11 -22,1 59 -20,9
Oslo  764 -8,9  195 -3,3  225 7,3 17 -13,5  133 -34,2
Hedmark  293 -4,0  107 -1,8  128 7,2 8 -9,9 39 -31,0
Oppland  264 -4,6  108 0,0  111 1,1 7 -28,8 25 -21,9
Buskerud  381 -1,5  147 -2,7  129 15,0 15 -12,1 37 -24,6
Vestfold  327 -4,0  118 -2,8  109 -2,6 12 -24,8 36 -26,2
Telemark  217 -5,6 87 -2,5 91 5,9 7 -16,1 12 -35,2
Aust-Agder  133 -2,0 56 0,3 58 6,5 4 -23,6 11 -30,1
Vest-Agder  216 -0,5 76 0,5 72 9,3 6 -20,2 30 -18,8
Rogaland  762 -1,7  166 -0,4  168 6,3 9 -22,2 30 -25,1
Hordaland  834 0,8  184 0,5  169 7,9 13 -18,1 55 -21,9
Sogn og Fjordane  302 -2,4 46 -1,7 70 4,3 2 -19,9 13 -2,6
Møre og Romsdal  635 7,4  102 -1,7  120 6,8 6 -18,9 25 21,2
Sør-Trøndelag  399 7,5  128 -0,2  148 7,2 7 -19,0 39 -15,8
Nord-Trøndelag  226 0,5 61 3,1 88 4,8 3 -13,3 16 -21,6
Nordland  514 0,9  104 1,3  114 5,6 8 -22,5 49 -19,3
Troms  399 11,4 67 0,9 87 5,1 6 -15,4 28 -8,2
Finnmark Finnmárku  215 -17,1 33 2,3 42 -6,2 3 -21,9 16 -23,6
Ikkje fordelt2 1 179 : 1 : 7 : 0 : 23 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller