Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3   Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadersperiodar. Millionar liter. Førebels tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  November 2003- oktober 2004 Endring i prosent November 2003- oktober 2004 Endring i prosent November 2003- oktober 2004 Endring i prosent November 2003- oktober 2004 Endring i prosent November 2003- oktober 2004 Endring i prosent
Totalt sal 9 280     -2,6 2 206 -1,7 2 212 3,8  156 -21,2  738 -23,2
Østfold  463 -3,4  148 -0,4  126 2,9 13 -20,6 50 -18,6
Akershus  797 0,8  275 0,5  177 4,4 11 -24,3 59 -21,5
Oslo  769 -10,4  196 -2,8  223 6,3 17 -15,6  140 -32,1
Hedmark  292 -5,0  107 -1,7  126 4,5 8 -18,4 40 -29,3
Oppland  262 -5,9  108 -0,3  109 -2,2 7 -30,5 26 -19,8
Buskerud  376 -4,2  147 -3,0  125 10,0 15 -16,4 37 -27,2
Vestfold  326 -4,7  118 -3,1  108 -5,3 12 -27,3 37 -23,9
Telemark  217 -6,4 87 -2,3 90 4,4 7 -19,0 13 -32,6
Aust-Agder  131 -3,8 56 -0,8 57 3,5 4 -26,4 11 -31,2
Vest-Agder  214 -1,8 76 -0,3 70 5,7 6 -22,3 30 -18,8
Rogaland  757 -2,2  166 -1,0  166 4,7 9 -23,2 30 -24,3
Hordaland  830 0,9  183 -0,6  167 8,5 13 -22,7 56 -22,8
Sogn og Fjordane  299 -5,4 46 -1,8 69 7,0 3 -16,8 13 -7,9
Møre og Romsdal  625 5,2  101 -2,6  117 3,6 6 -24,2 24 18,9
Sør-Trøndelag  397 7,3  127 -0,3  146 6,1 6 -21,2 41 -12,5
Nord-Trøndelag  224 -1,3 60 2,3 87 2,8 3 -16,0 17 -24,5
Nordland  512 -0,6  104 0,5  112 3,4 8 -21,0 49 -18,7
Troms  400 10,8 68 1,8 88 4,9 6 -16,5 28 -9,4
Finnmark Finnmárku  218 -16,5 32 1,4 42 -7,1 3 -20,7 16 -25,1
Ikkje fordelt2 1 171 : 2 : 5 : 0 : 21 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller