Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3   Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadersperiodar. Millionar liter. Førebels tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  Oktober 2003-september 2004 Endring i prosent Oktober 2003-september 2004 Endring i prosent Oktober 2003-september 2004 Endring i prosent Oktober 2003-september 2004 Endring i prosent Oktober 2003-september 2004 Endring i prosent
Totalt sal 9 373 -1,4 2 220 -1,0 2 226 5,1  164 -16,4  774 -17,7
Østfold  461 -3,9  148 0,3  125 3,2 13 -16,7 50 -18,5
Akershus  799 -1,2  276 0,8  178 5,3 11 -20,8 62 -16,3
Oslo  789 -7,4  199 -1,1  225 9,6 17 -8,7  153 -22,9
Hedmark  295 -3,7  107 -1,3  126 5,1 8 -13,5 42 -24,8
Oppland  265 -4,4  108 0,6  110 -1,5 7 -24,4 27 -14,9
Buskerud  380 -3,5  148 -1,9  126 10,6 15 -13,5 39 -22,9
Vestfold  330 -2,5  119 -2,2  110 -3,3 12 -21,1 39 -18,3
Telemark  218 -5,7 87 -1,9 90 5,5 8 -17,2 13 -30,4
Aust-Agder  132 -2,8 56 -0,2 57 3,0 5 -24,4 11 -26,7
Vest-Agder  215 -1,3 76 0,2 71 5,6 7 -16,6 30 -16,7
Rogaland  771 0,2  167 -0,4  166 5,5 9 -19,4 32 -19,8
Hordaland  845 3,9  184 0,0  172 15,3 14 -17,3 59 -15,9
Sogn og Fjordane  304 -3,2 46 -1,2 69 5,5 3 -8,3 13 -6,4
Møre og Romsdal  623 4,1  102 -2,0  117 4,0 7 -13,8 24 20,1
Sør-Trøndelag  393 7,1  128 0,8  147 6,9 7 -16,8 42 -8,5
Nord-Trøndelag  225 0,3 61 3,2 88 5,1 3 -10,6 16 -25,0
Nordland  518 1,7  104 1,2  113 4,9 8 -17,6 50 -14,9
Troms  398 9,9 68 2,2 89 3,6 6 -12,5 28 -5,2
Finnmark Finnmárku  228 -10,7 33 2,0 43 -5,7 3 -18,7 16 -22,5
Ikkje fordelt2 1 184 : 2 : 5 : 0 : 25 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller