Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3   Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadersperiodar. Millionar liter. Førebels tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  September 2003-august 2004 Endring i prosent September 2003-august 2004 Endring i prosent September 2003-august 2004 Endring i prosent September 2003-august 2004 Endring i prosent September 2003-august 2004 Endring i prosent
Totalt sal 9 372 -0,8 2 227 -0,3 2 206 5,0  166 -13,1  788 -15,1
Østfold  461 -3,1  148 0,6  124 3,5 14 -12,1 51 -17,2
Akershus  796 -0,2  276 1,3  176 4,2 12 -17,8 62 -15,4
Oslo  783 -9,0  200 -0,2  223 10,1 18 -4,5  154 -21,5
Hedmark  295 -3,3  108 -0,4  125 5,2 8 -12,3 43 -23,2
Oppland  266 -3,5  109 1,6  110 -1,1 7 -20,7 27 -12,7
Buskerud  379 -3,2  149 -0,8  124 8,9 15 -11,9 39 -22,2
Vestfold  332 -1,1  120 -1,6  110 -1,8 13 -16,4 40 -16,1
Telemark  218 -4,3 88 -0,6 89 5,4 7 -14,3 14 -26,8
Aust-Agder  132 -3,0 56 -0,1 56 2,0 5 -22,1 11 -24,0
Vest-Agder  216 0,5 77 1,8 70 5,2 7 -8,0 31 -13,9
Rogaland  769 1,1  167 -0,1  164 5,6 9 -16,2 32 -16,7
Hordaland  839 4,0  184 0,9  165 11,2 14 -14,3 62 -10,1
Sogn og Fjordane  297 -7,2 46 -0,8 68 5,1 2 -13,9 14 4,4
Møre og Romsdal  618 3,6  103 -1,4  117 4,2 7 -10,2 25 28,5
Sør-Trøndelag  393 8,5  129 1,9  146 7,8 7 -15,1 42 -7,4
Nord-Trøndelag  226 1,9 61 3,8 88 5,8 3 -7,8 16 -22,7
Nordland  522 3,8  105 2,4  112 5,1 9 -13,6 54 -7,2
Troms  392 9,7 68 3,0 90 6,5 6 -10,1 29 -3,9
Finnmark Finnmárku  237 -5,1 33 3,1 43 -4,0 3 -14,6 17 -16,5
Ikkje fordelt2 1 202 : 2 : 5 : 0 : 25 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller