Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3   Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadsperiodar. Millionar liter. Førebels tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  Juli 2003-
juni 2004
Endring
i prosent
Juli 2003-
juni 2004
Endring
i prosent
Juli 2003-
juni 2004
Endring
i prosent
Juli 2003-
juni 2004
Endring
i prosent
Juli 2003-
juni 2004
Endring
i prosent
Totalt sal 9 307 -1,8 2 234 -0,4 2 174 4,0  169 -8,4  788 -13,5
Østfold  458 -2,7  148 0,9  124 3,4 14 -6,9 51 -14,9
Akershus  787 -5,8  276 0,7  174 1,3 12 -13,3 62 -14,3
Oslo  773 -12,0  203 1,7  220 13,2 18 7,1  155 -19,4
Hedmark  295 -3,2  108 -0,5  125 4,1 8 -10,7 43 -20,9
Oppland  269 -1,9  110 2,9  110 -2,2 7 -19,7 28 -8,5
Buskerud  376 -4,2  150 -0,6  119 3,0 15 -12,5 39 -20,5
Vestfold  333 0,0  120 -1,3  111 -1,4 13 -8,6 39 -16,1
Telemark  218 -3,8 89 0,5 88 3,5 8 -4,1 14 -24,2
Aust-Agder  131 -4,4 56 -1,3 55 0,0 5 -21,0 12 -21,5
Vest-Agder  214 1,2 77 1,1 68 0,7 7 4,7 31 -9,2
Rogaland  765 2,3  166 -1,8  165 9,6 10 -9,5 33 -16,0
Hordaland  823 2,9  184 0,3  158 6,5 14 -7,2 64 -6,4
Sogn og Fjordane  297 -5,3 46 -1,7 67 5,9 2 -17,9 15 12,6
Møre og Romsdal  613 4,2  103 -1,6  115 1,7 7 -8,2 24 24,0
Sør-Trøndelag  389 7,4  129 2,9  145 7,0 7 -12,9 40 -9,8
Nord-Trøndelag  226 3,6 61 4,6 87 4,7 3 -8,2 16 -21,7
Nordland  519 4,5  105 3,0  111 3,5 9 -13,2 55 -1,3
Troms  381 8,0 68 4,2 86 8,9 6 -4,7 28 -2,8
Finnmark Finnmárku  240 -3,5 33 2,2 43 -2,2 3 -11,8 17 -13,7
Ikkje fordelt2 1 200 : 3 : 3 : 0 : 20 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller