Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3   Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadsperiodar. Millionar liter. Førebels tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  Juni 2003- mai 2004 Endring i prosent Juni 2003- mai 2004 Endring i prosent Juni 2003- mai 2004 Endring i prosent Juni 2003- mai 2004 Endring i prosent Juni 2003- mai 2004 Endring i prosent
Totalt sal 9 263 -1,7 2 228 -0,5 2 150 3,6  171 -5,7  782 -12,8
Østfold  447 -4,0  148 0,7  122 1,8 14 -4,3 51 -13,2
Akershus  773 -8,0  274 -0,1  171 -1,6 12 -12,5 61 -14,8
Oslo  776 -11,4  203 2,1  221 18,2 18 7,8  156 -18,0
Hedmark  294 -3,1  108 -0,2  123 3,1 8 -7,3 43 -19,9
Oppland  266 -2,7  109 2,2  109 -3,1 7 -19,3 28 -7,9
Buskerud  371 -5,6  150 -0,3  116 0,4 15 -9,7 39 -20,1
Vestfold  334 1,4  121 -1,6  110 -2,2 14 -3,9 39 -14,5
Telemark  218 -3,6 89 1,0 86 1,5 8 -3,5 14 -22,3
Aust-Agder  130 -5,4 56 -1,5 54 -2,3 5 -21,9 12 -17,8
Vest-Agder  212 1,8 76 0,9 67 -0,9 7 8,4 30 -7,7
Rogaland  770 5,3  165 -2,1  165 13,6 10 -7,6 33 -14,6
Hordaland  824 4,5  183 0,1  157 6,0 15 -3,6 62 -8,8
Sogn og Fjordane  291 -7,2 46 -0,9 66 4,9 3 -15,1 14 1,8
Møre og Romsdal  603 3,3  103 -1,5  113 0,8 7 -3,0 20 6,3
Sør-Trøndelag  385 6,9  129 3,1  143 5,7 7 -8,9 39 -10,7
Nord-Trøndelag  224 4,4 61 4,5 85 2,9 3 -1,4 16 -21,5
Nordland  515 4,1  104 3,0  110 3,5 9 -7,4 54 -3,0
Troms  374 7,2 68 3,7 86 8,6 6 -2,3 28 -0,4
Finnmark Finnmárku  244 -0,1 32 2,4 43 -0,9 3 -5,8 18 -9,1
Ikkje fordelt2 1 211 : 5 : 3 : 0 : 24 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller