Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3   Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadsperiodar. Millionar liter. Førebels tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  Mai 2003-
april 2004
Endring
i prosent
Mai 2003-
april 2004
Endring
i prosent
Mai 2003-
april 2004
Endring
i prosent
Mai 2003-
april 2004
Endring
i prosent
Mai 2003-
april 2004
Endring
i prosent
Totalt sal 9 315 -1,1 2 233 -0,7 2 147 3,3  173 -3,2  793 -9,6
Østfold  451 -2,8  148 0,5  122 2,4 14 -1,0 53 -9,1
Akershus  774 -8,3  273 -0,8  170 -3,0 12 -10,8 63 -12,3
Oslo  781 -11,2  204 2,6  217 13,7 18 8,3  159 -14,4
Hedmark  295 -2,4  108 -1,0  122 2,5 8 -4,8 45 -13,3
Oppland  268 -2,0  109 1,8  109 -2,9 8 -14,3 28 -3,5
Buskerud  375 -4,1  150 -0,1  115 -0,4 15 -7,9 41 -13,5
Vestfold  336 2,9  121 -2,2  111 -0,4 14 0,7 41 -8,8
Telemark  219 -2,8 89 0,7 87 2,5 8 -2,9 15 -19,3
Aust-Agder  131 -4,6 56 -1,9 55 -1,4 5 -13,9 12 -15,0
Vest-Agder  212 2,9 76 0,6 66 -4,4 7 11,2 32 3,8
Rogaland  776 8,0  165 -2,6  164 12,5 10 -4,7 34 -10,6
Hordaland  828 5,5  184 -0,1  158 8,0 15 -2,2 60 -10,5
Sogn og Fjordane  297 -3,9 46 -1,4 66 5,9 3 -7,1 13 -1,2
Møre og Romsdal  605 3,2  103 -1,8  114 1,6 8 0,9 20 3,9
Sør-Trøndelag  385 7,2  129 3,1  143 5,6 7 -5,9 40 -5,0
Nord-Trøndelag  223 3,8 60 3,3 86 3,2 3 -4,4 16 -19,6
Nordland  518 5,1  104 2,2  111 3,3 9 -6,7 54 0,2
Troms  374 6,3 68 3,1 86 9,0 6 -2,5 28 -1,0
Finnmark Finnmárku  249 2,8 33 2,6 43 2,3 3 -6,2 18 -6,5
Ikkje fordelt2 1 218 : 6 : 3 : 0 : 23 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller