Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3   Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadsperiodar. Millionar liter. Førebels tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  April 2003- mars 2004 Endring i prosent April 2003- mars 2004 Endring i prosent April 2003- mars 2004 Endring i prosent April 2003- mars 2004 Endring i prosent April 2003- mars 2004 Endring i prosent
Totalt sal 9 328 -0,5 2 238 -0,4 2 137 2,5 172 -4,3 829 -2,5
Østfold 448 -3,3 148 0,1 121 1,6 14 -3,3 54 -7
Akershus 771 -8,9 272 -1,4 169 -5,1 12 -13,3 63 -9,8
Oslo 787 -9,4 204 2,3 216 16,5 18 8,4 165 -7,8
Hedmark 295 -1,5 108 -0,4 122 2,2 8 -5,9 46 -8,2
Oppland 269 -1,7 110 3,4 109 -4,2 8 -17,8 28 -1,6
Buskerud 374 -5,9 151 0,4 114 -5,9 15 -10,2 42 -11,8
Vestfold 334 2,1 121 -1,9 110 -1,3 14 -1 41 -7,9
Telemark 221 -2,3 89 1,5 86 1,3 8 -4,6 15 -17,1
Aust-Agder 131 -4,5 56 -2,1 55 -1,3 5 -17,8 12 -13
Vest-Agder 212 4 76 1,3 66 -5,3 7 5,3 32 8
Rogaland 769 8 166 -2,4 163 11,3 10 -4,2 35 -4,1
Hordaland 831 7,3 184 0,2 158 9,5 15 -1,3 66 0,7
Sogn og Fjordane 299 -3,2 46 -0,5 66 6,5 3 -4,7 16 19,1
Møre og Romsdal 609 5,8 104 -0,8 113 -0,6 8 3,6 22 17,7
Sør-Trøndelag 385 8 129 3,8 141 3,7 7 -5,3 41 0,1
Nord-Trøndelag 221 3,8 60 3,8 85 2,5 3 0,1 18 -8,4
Nordland 519 5 105 3,1 110 3,5 9 -6,1 59 14,9
Troms 368 3,8 68 3,9 85 8,5 6 -2,1 30 8,7
Finnmark Finnmárku 254 7,8 33 3,8 44 4,7 3 -4,5 18 -4,7
Ikkje fordelt2 1231 : 8 : 3 : 0 : 28 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller