Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3   Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadersperiodar. Millionar liter. Førebelse tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  Februar 2003-
januar 2004
Endring i
prosent
Februar 2003-
januar 2004
Endring i
prosent
Februar 2003-
januar 2004
Endring i
prosent
Februar 2003-
januar 2004
Endring i
prosent
Februar 2003-
januar 2004
Endring i
prosent
Totalt sal 9 330 1,1 2 227 -1,2 2 115 2,7  177 3,8  925 23,5
Østfold  452 -1,4  147 -1  120 2,2 14 5,8 57 8
Akershus  762 -9,4  271 -1,4  167 -6,5 12 -9,6 68 7
Oslo  803 -4  202 2,1  212 18,8 18 21,8  181 19,7
Hedmark  298 1,3  108 -1,7  120 2,1 8 -2,1 50 12,1
Oppland  271 0,5  109 1,8  108 -5,2 8 -10 30 19,9
Buskerud  376 -4,3  150 -0,5  113 -8,2 15 -2,9 44 0,5
Vestfold  335 6,2  121 -2,1  110 0,7 14 10,5 46 22,3
Telemark  225 2 88 1,1 86 1,6 8 3,8 17 2,9
Aust-Agder  132 -2,3 55 -3,2 54 -1,2 5 -4,8 14 8,2
Vest-Agder  214 8,8 76 0 66 -2,7 7 16,9 35 36,3
Rogaland  766 10,9  165 -3,1  160 11,5 10 8,2 36 8,2
Hordaland  824 7,6  183 -0,5  158 11 15 7,8 81 36,5
Sogn og Fjordane  307 -0,1 46 -1 65 6 3 6,4 21 75,2
Møre og Romsdal  604 5,8  103 -1,5  111 -1,2 8 6,2 22 28,2
Sør-Trøndelag  369 4,8  128 2,2  139 0,6 8 6 45 30,3
Nord-Trøndelag  223 7,3 59 0,8 84 2,1 3 2,6 21 18
Nordland  505 2,7  103 0,6  108 1,1 9 -2,6 70 48,7
Troms  358 -0,5 67 0,9 83 7 6 6 32 27,9
Finnmark  260 14,5 32 -0,2 44 11,3 3 -4,1 19 10,7
Ikkje fordelt2 1 246 : 12 : 6 : 0 : 36 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressen, det vil seie at salet vert registrert i det fylket hvor kunden tek over produktet.
2  Omfatter blant anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller