Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3   Salg av petroleumsprodukter1, etter fylke. Tolvmånedersperioder. Millioner liter. Foreløpige tall
  Totalt salg Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  August 2002-juli 2003 Endring i prosent August 2002-juli 2003 Endring i prosent August 2002-juli 2003 Endring i prosent August 2002-juli 2003 Endring i prosent August 2002-juli 2003 Endring i prosent
Totalt salg 9 479 4,0 2 245 -0,5 2 115 4,3  187 22,6  937 57,1
Østfold  473 4,3  148 -1,7  120 8,1 15 21,4 61 32,3
Akershus  823 0,9  274 -0,7  171 -6,9 14 -8,0 73 27,1
Oslo  868 12,3  200 1,7  196 15,1 18 78,0  196 90,0
Hedmark  305 7,6  109 -1,5  119 -0,1 9 14,6 55 62,7
Oppland  275 5,1  107 -0,4  112 -0,3 9 13,0 31 61,5
Buskerud  392 3,9  151 1,0  115 -7,3 17 21,0 50 41,3
Vestfold  350 14,8  122 -1,1  127 23,4 15 30,5 47 42,2
Telemark  228 1,1 88 2,4 85 2,9 8 23,9 19 41,1
Aust-Agder  137 5,1 56 -1,1 55 3,4 6 28,6 15 47,7
Vest-Agder  213 10,6 76 -0,8 67 5,5 7 36,6 35 61,3
Rogaland  753 11,5  169 -0,4  155 14,4 11 36,4 39 32,6
Hordaland  807 3,9  184 -0,2  148 -1,5 16 26,6 74 44,1
Sogn og Fjordane  313 2,7 47 -0,5 64 2,4 3 47,2 17 73,7
Møre og Romsdal  590 1,2  105 -0,7  112 -0,7 8 19,0 21 33,3
Sør-Trøndelag  365 8,3  126 -0,1  138 2,8 8 32,4 45 84,6
Nord-Trøndelag  218 9,4 59 -1,1 83 1,4 3 19,4 22 54,6
Nordland  496 1,9  102 -0,8  107 -0,3 10 23,8 62 65,8
Troms  358 -0,8 66 0,6 83 12,3 6 14,3 31 52,7
Finnmark Finnmárku  252 18,0 32 -1,2 44 24,9 4 17,6 20 44,1
Ikke fordelt2 1 264 : 25 : 11 : 0 : 27 :
1  Statistikken baseres i prinsippet på leveringsadressen, det vil si at salget registreres i det fylket hvor kunden overtar produktet.
2  Omfatter blant annet direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller