Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3   Salg av petroleumsprodukter1, etter fylke. Tolvmånedersperioder. Millioner liter. Foreløpige tall
  Totalt salg Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  Juli 2002-juni 2003 Endring i prosent Juli 2002-juni 2003 Endring i prosent Juli 2002-juni 2003 Endring i prosent Juli 2002-juni 2003 Endring i prosent Juli 2002-juni 2003 Endring i prosent
Totalt salg 9 486 3,9 2 243 -0,9 2 102 3,8  185 18,4  922 53,0
Østfold  471 2,4  147 -2,4  120 8,6 15 18,6 60 30,8
Akershus  835 3,8  274 -1,1  171 -6,4 14 -9,5 72 23,0
Oslo  876 13,0  200 1,5  192 13,2 17 62,3  193 85,6
Hedmark  305 7,7  109 -1,5  120 1,3 9 9,2 54 61,1
Oppland  274 4,6  107 -0,9  112 -0,3 9 12,8 30 59,5
Buskerud  393 3,8  151 0,5  116 -6,1 17 22,8 50 37,2
Vestfold  347 13,3  122 -2,4  127 23,7 15 25,6 47 39,6
Telemark  227 -1,3 88 1,6 85 1,9 8 16,2 19 41,3
Aust-Agder  137 5,2 56 -0,4 55 3,1 6 29,2 15 48,0
Vest-Agder  212 9,4 76 -0,9 68 8,0 7 31,3 34 55,5
Rogaland  748 10,9  169 -0,5  150 10,9 11 31,4 39 30,2
Hordaland  798 2,9  184 -1,1  147 -2,4 16 22,5 72 39,5
Sogn og Fjordane  313 2,5 47 -1,1 64 1,4 3 43,7 16 65,3
Møre og Romsdal  587 0,5  105 -1,2  113 -1,0 8 19,3 20 25,7
Sør-Trøndelag  365 7,7  125 -1,3  138 2,3 8 29,7 45 81,2
Nord-Trøndelag  217 9,6 58 -2,0 83 1,2 3 22,4 21 49,2
Nordland  494 1,0  102 -1,3  107 -0,2 10 20,6 59 56,7
Troms  353 -2,9 66 -0,2 79 4,3 6 5,4 30 47,8
Finnmark Finnmárku  249 17,0 32 -1,3 44 25,6 4 17,1 20 41,1
Ikke fordelt2 1 287 : 27 : 11 : 0 : 27 :
1  Statistikken baseres i prinsippet på leveringsadressen, det vil si at salget registreres i det fylket hvor kunden overtar produktet.
2  Omfatter blant annet direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller