Statistisk sentralbyrå


Petroleumsprodukter, salg

3   Salg av petroleumsprodukter1, etter fylke. Tolvmånedersperioder. Millioner liter. Foreløpige tall
  Totalt salg Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  Mai 2002-april 2003 Endring i prosent Mai 2002-april 2003 Endring i prosent Mai 2002-april 2003 Endring i prosent Mai 2002-april 2003 Endring i prosent Mai 2002-april 2003 Endring i prosent
Totalt salg 9 433 2,7 2 249 -0,1 2 091 4,0  202 23,3  857 39,9
Østfold  464 -1,2  147 -2,4  119 8,8 14 3,8 58 24,3
Akershus  844 3,0  275 -0,3  175 -3,4 13 -13,5 71 14,6
Oslo  878 16,2  199 2,0  190 15,2 17 73,6  186 78,3
Hedmark  302 6,1  109 -0,9  119 -0,3 9 4,5 52 56,2
Oppland  274 4,4  107 -0,6  113 1,0 9 7,6 29 50,7
Buskerud  391 2,8  150 0,7  116 -5,7 16 12,2 48 26,0
Vestfold  341 11,7  123 0,5  126 26,7 14 19,0 45 29,5
Telemark  226 -3,5 88 2,2 85 2,7 8 14,1 18 47,9
Aust-Agder  138 5,4 57 0,7 56 3,8 6 20,3 14 49,3
Vest-Agder  206 3,9 76 -0,5 69 11,9 7 20,7 31 35,9
Rogaland  718 6,7  170 0,2  146 8,1 10 23,9 38 18,1
Hordaland  784 -1,4  184 -0,4  145 -4,0 15 12,9 67 28,1
Sogn og Fjordane  310 1,4 47 -0,1 63 0,9 3 28,1 14 39,8
Møre og Romsdal  586 -1,2  105 -0,4  112 -2,9 7 7,9 19 12,3
Sør-Trøndelag  361 6,7  125 -1,0  136 2,2 8 15,9 42 59,5
Nord-Trøndelag  215 7,4 58 -1,3 83 1,7 3 10,5 20 39,5
Nordland  492 0,5  102 -0,1  107 -0,4 10 12,9 54 34,9
Troms  352 -5,0 66 0,8 79 4,3 6 6,7 28 29,9
Finnmark  243 22,0 32 -0,5 42 20,6 3 7,9 19 34,5
Ikke fordelt2 1 312 : 28 : 12 : 23 : 3 :
1  Statistikken baseres i prinsippet på leveringsadressen, det vil si at salget registreres i det fylket hvor kunden overtar produktet.
2  Omfatter blant annet direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller