Statistisk sentralbyrå


Petroleumsprodukter, salg

3   Salg av petroleumsprodukter1, etter fylke. Tolvmånedersperioder. Foreløpige tall. Millioner liter
  Totalt salg Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  Oktober 2001-september 2002 Endring i prosent Oktober 2001-september 2002 Endring i prosent Oktober 2001-september 2002 Endring i prosent Oktober 2001-september 2002 Endring i prosent Oktober 2001-september 2002 Endring i prosent
Totalt salg 9 053 -1,0 2 262 1,3 2 033 4,3  153 1,7  577 -1,4
Østfold  444 -0,4  150 -0,2  112 5,1 12 -2,8 45 7,9
Akershus  824 0,6  277 3,3  184 7,9 14 10,7 53 -9,8
Oslo  778 10,2  198 2,4  172 11,3 10 24,2  103 5,0
Hedmark  283 0,7  110 2,2  118 -5,3 8 -16,3 33 25,7
Oppland  262 2,2  107 0,1  113 5,6 8 14,5 19 9,0
Buskerud  376 -0,1  150 -1,1  124 -0,6 14 -2,4 35 -1,6
Vestfold  302 1,4  125 2,3  103 12,6 11 4,6 32 -3,6
Telemark  220 -4,0 87 1,0 83 5,5 7 0,7 13 21,1
Aust-Agder  131 1,2 57 2,5 54 2,7 4 -2,0 10 9,0
Vest-Agder  189 -0,4 76 1,7 65 7,3 5 -0,7 20 -8,7
Rogaland  657 -4,1  171 1,1  138 1,4 8 -3,1 28 -22,5
Hordaland  782 -3,7  186 1,3  152 9,9 12 -2,9 51 6,0
Sogn og Fjordane  308 1,7 47 1,2 63 8,0 2 9,3 10 -7,8
Møre og Romsdal  584 -0,3  106 1,1  113 0,9 6 9,4 15 -13,3
Sør-Trøndelag  340 2,1  126 0,7  135 6,9 6 -1,6 25 -5,1
Nord-Trøndelag  198 -5,6 59 -1,8 82 3,1 3 -5,2 14 6,8
Nordland  486 1,5  103 0,6  108 4,2 8 1,5 36 -15,2
Troms  351 -12,2 65 -0,7 68 -16,4 6 20,2 20 -12,1
Finnmark  218 23,9 32 1,3 36 4,4 3 13,5 14 4,2
Ikke fordelt2 1 318 : 30 : 9 : 6 : 1 :
1  Statistikken baseres i prinsippet på leveringsadressen, dvs. at salget registreres i det fylket hvor kunden overtar produktet.
2  Omfatter blant annet direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller