Statistisk sentralbyrå


Petroleumsprodukter, salg

3   Salg av petroleumsprodukter1, etter fylke. Tolvmånedersperioder. Millioner liter. Foreløpige tall
  Totalt salg Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  August 2001-juli 2002 Endring i prosent August 2001-juli 2002 Endring i prosent August 2001-juli 2002 Endring i prosent August 2001-juli 2002 Endring i prosent August 2001-juli 2002 Endring i prosent
Totalt salg 9 111 -0,5 2 257 0,9 2 027 4,3  157 1,1  589 0,0
Østfold  454 4,4  150 -0,2  111 7,0 12 -3,9 46 7,6
Akershus  815 -2,1  276 3,5  183 8,9 15 15,3 57 0,2
Oslo  773 12,3  197 2,4  170 11,2 10 20,4  103 5,2
Hedmark  283 0,4  111 2,6  119 -6,1 8 -21,8 34 26,3
Oppland  262 1,2  108 -0,3  113 4,8 8 15,0 19 4,7
Buskerud  377 -0,5  149 -2,3  124 -2,3 14 -2,9 35 0,0
Vestfold  305 3,2  124 0,5  103 14,6 12 16,1 33 2,1
Telemark  226 -1,2 86 -0,6 83 5,4 7 0,2 13 28,1
Aust-Agder  130 0,1 57 0,9 53 1,5 4 -1,3 10 7,7
Vest-Agder  193 3,5 76 1,5 64 4,9 5 8,0 22 -1,5
Rogaland  676 0,3  169 -0,4  136 -1,5 8 -0,9 30 -21,3
Hordaland  776 -7,9  185 1,2  150 9,5 13 -0,2 51 6,0
Sogn og Fjordane  305 0,6 47 0,0 63 5,5 2 0,2 10 -11,8
Møre og Romsdal  583 0,1  105 0,7  113 -0,5 7 8,2 16 -12,4
Sør-Trøndelag  337 -0,8  126 0,5  135 4,3 6 -7,3 25 -11,3
Nord-Trøndelag  199 -5,0 59 -2,1 82 4,0 3 -8,7 14 14,0
Nordland  487 1,4  103 0,7  107 4,0 8 0,6 37 -11,7
Troms  360 -11,9 65 1,0 74 -0,8 6 14,0 20 -16,4
Finnmark  213 25,1 32 1,2 35 1,5 3 2,9 14 -4,6
Ikke fordelt2 1 356 : 30 : 9 : 6 : 1 :
1  Statistikken baseres i prinsippet på leveringsadressen, dvs. at salget registreres i det fylket hvor kunden overtar produktet.
2  Omfatter blant annet direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller