Statistisk sentralbyrå


Petroleumsprodukter, salg

3   Salg av petroleumsprodukter1, etter fylke. Tolvmånedersperioder. Millioner liter. Foreløpige tall
  Totalt salg Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  Juli 2001-juni 2002 Endring i prosent Juli 2001-juni 2002 Endring i prosent Juli 2001-juni 2002 Endring i prosent Juli 2001-juni 2002 Endring i prosent Juli 2001-juni 2002 Endring i prosent
Totalt salg 9 129 0,1 2 264 2,3 2 026 5,4  160 4,1  596 1,4
Østfold  460 8,1  151 1,3  110 7,6 13 -5,1 46 7,8
Akershus  805 -3,4  277 4,7  183 9,9 15 17,0 59 5,2
Oslo  775 14,4  197 2,8  170 12,4 10 30,0  104 6,6
Hedmark  283 0,7  111 4,0  118 -6,8 8 -19,6 34 25,6
Oppland  262 2,4  108 0,8  112 5,9 8 15,9 19 5,3
Buskerud  378 0,3  150 -1,4  123 -3,1 14 -2,4 36 3,6
Vestfold  307 6,1  125 2,7  102 18,6 12 19,0 33 7,4
Telemark  230 2,2 87 1,2 83 8,9 7 4,9 13 25,3
Aust-Agder  130 1,0 57 1,8 54 3,4 5 -0,3 10 6,4
Vest-Agder  194 5,7 76 3,0 63 5,1 5 5,5 22 -1,8
Rogaland  674 0,4  170 0,7  136 -1,2 8 1,8 30 -20,4
Hordaland  776 -8,9  186 2,7  151 11,3 13 1,9 52 6,3
Sogn og Fjordane  305 2,8 47 2,7 63 6,4 2 -2,2 9 -18,2
Møre og Romsdal  584 -0,4  106 1,7  114 -0,2 7 8,7 16 -8,4
Sør-Trøndelag  338 0,5  127 2,1  135 5,4 6 -2,1 25 -10,8
Nord-Trøndelag  198 -4,7 59 -0,3 82 5,2 3 -4,3 14 18,5
Nordland  489 2,9  103 2,1  108 5,2 8 5,4 37 -10,3
Troms  363 -12,1 66 2,7 76 4,9 6 21,4 21 -16,6
Finnmark  213 29,3 32 3,4 35 1,2 3 -1,4 14 -3,3
Ikke fordelt2 1 365 -5,2 31 14,7 9 20,5 7 -11,7 1 -41,5
1  Statistikken baseres i prinsippet på leveringsadressen, det vil si at salget registreres i det fylket hvor kunden overtar produktet.
2  Omfatter blant annet direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller