Statistisk sentralbyrå


Petroleumsprodukter, salg

3   Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadersperiodar. Millionar liter. Førebelse tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  Mai 2000-april 2001 Endring i prosent Mai 2000-april 2001 Endring i prosent Mai 2000-april 2001 Endring i prosent Mai 2000-april 2001 Endring i prosent Mai 2000-april 2001 Endring i prosent
Totalt sal 9 157 -4,8 2 228 -0,6 1 932 1,5 150 -14,5 582 -11,8
Østfold 410 -7,3 148 -1,6 101 -3,0 12 -24,4 43 -7,3
Akershus 831 -16,0 264 2,3 165 2,8 13 -17,2 54 -10,9
Oslo 681 15,8 192 -2,4 149 12,6 8 -3,7 97 -11,5
Hedmark 283 -4,8 107 -2,2 130 1,2 10 -10,8 27 -21,3
Oppland 258 0,3 108 1,0 107 2,5 7 -18,5 17 -8,8
Buskerud 382 -4,5 154 0,2 131 3,6 15 -17,1 33 -14,9
Vestfold 288 -4,2 123 -0,7 87 0,5 10 -14,8 30 9,5
Telemark 233 -6,1 87 3,2 77 4,2 6 -14,8 12 -17,3
Aust-Agder 130 1,1 56 -1,4 52 7,3 5 -5,9 9 -18,5
Vest-Agder 180 -8,8 75 -1,0 60 -2,5 5 -19,2 22 -0,4
Rogaland 682 -14,5 169 -3,1 138 -4,3 8 -21,3 38 -15,0
Hordaland 860 -7,0 182 -1,3 134 2,0 12 -15,3 48 -17,7
Sogn og Fjordane 298 1,8 47 -2,8 60 -3,6 2 -20,3 12 -30,0
Møre og Romsdal 590 -0,4 105 -1,8 116 10,8 6 -22,0 17 -14,7
Sør-Trøndelag 336 -3,3 126 -0,2 128 -0,9 6 -15,3 27 -12,3
Nord-Trøndelag 197 -9,5 61 -1,5 78 -2,2 3 -13,9 12 12,6
Nordland 482 -6,7 102 -2,9 103 -6,9 8 -16,3 39 -7,3
Troms 411 -8,3 65 -5,5 72 8,5 5 -16,6 24 -18,0
Finnmark 169 -15,6 32 -4,3 34 -4,7 3 -29,8 16 -14,3
Ikkje fordelt2 1 457 : 26 : 12 : 7 : 2 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressen, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar blant anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller