Statistisk sentralbyrå


Petroleumsprodukter, salg

1   Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal
  Februar Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2001 Endring i
prosent
2001 Endring i
prosent
Mars 2000-
februar 2001
Endring i
prosent
Totalt sal 730 -3,0 1 481 4,3 9 117 -7,0
Bilbensin 164 0,3 346 10,7 2 222 -1,6
Autodiesel 157 4,8 326 20,1 1 916 -0,5
Av dette avgiftspliktig 106 3,6 225 21,1 1 324 1,8
Jetdrivstoff 57 -1,2 117 -1,9 771 -13,1
Marine gassoljer 142 -17,1 291 -8,5 1 995 -8,5
Av dette bunkers 33 -29,7 74 -14,1 514 -2,6
Fyringsparafin 19 -8,0 38 2,1 150 -18,3
Lette fyringsoljer 76 13,0 141 10,0 576 -18,3
Tung fyringsolje 46 -26,2 92 -19,5 570 -17,8
Av dette bunkers 24 -28,8 50 -25,4 383 -4,5
Smørjemiddel 7 -18,0 14 -12,9 97 -6,7
Andre petroleumsprodukt2 63 19,4 116 12,6 821 -6,2
1  Omfattar også bunkers, dvs. leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller