Statistisk sentralbyrå

Politiske partier, finansiering

1 Partifinansiering, etter inntektskilde og parti. 2011
  I alt Kristelig Folkeparti Venstre Sosialistisk venstreparti Arbeiderpartiet Fremskrittspartiet Høyre Senterpartiet Rødt
Inntektskilder i alt  590 910 408 50 085 840 26 639 655 40 977 671  212 356 157 83 856 100  119 308 325 41 427 721 9 954 139
                   
Offentlig støtte i alt  403 403 963 29 711 552 18 064 963 28 005 185  131 397 728 75 617 368 81 363 316 28 336 627 6 514 637
Statlig støtte  345 021 515 22 566 989 15 804 511 22 743 976  110 927 490 69 480 982 71 753 473 22 372 316 5 596 754
Kommunal/fylkeskommunal støtte 50 775 662 5 297 743 1 998 023 4 380 544 18 233 705 6 087 776 8 850 808 4 932 546  401 954
Annen offentlig støtte 7 606 786 1 846 820  262 429  880 665 2 236 533 48 610  759 035 1 031 765  515 929
                   
Egen virksomhet i alt  139 676 436 16 997 778 7 177 903 8 000 946 58 746 507 6 877 421 27 614 186 10 582 839 2 450 441
Kontingent 36 072 774 8 330 063 3 175 899 2 502 154 3 850 297 2 603 467 6 274 929 7 653 198  925 153
Lotteriinntekter og lign. 24 465 641 1 804 339 1 466 414  117 738 15 063 518 1 333 321 3 790 617  542 220  117 800
Kapitalinntekter 41 164 670 1 397 011  492 877  477 743 27 639 529  657 551 9 992 189  304 158  158 096
Forretningsvirksomhet 22 143 741 2 063 620 1 297 049 4 352 135 10 658 982 1 724 976  154 973  524 290 1 174 602
Annet fra egen virksomhet 15 829 610 3 402 745  745 664  551 176 1 534 181  558 106 7 401 478 1 558 973 74 790
                   
Andre bidrag i alt 33 591 291  104 955  556 753 2 027 675 20 822 077 1 130 607 7 333 322 1 362 517  205 985
Bidrag fra kommersielle foretak 11 063 158 87 000  399 675 - 2 452 430 1 126 377 6 796 132  201 544 -
Organisasjoner i arbeidslivet 15 706 018 - 47 500 1 985 000 12 261 545 - 46 000 1 160 973  205 000
Andre organisasjoner 6 661 707 17 455  100 350 42 675 5 957 422 4 230  491 190 -  985
Andre  160 408  500 9 228 -  150 680 - - - -
                   
Privatpersoner 14 238 718 3 271 555  840 036 2 943 865 1 389 845  230 704 2 997 501 1 145 738  783 076
  I alt Demokratene Det Liberale Folkepartiet Kystpartiet Pensjonistpartiet Miljøpartiet De Grønne Kristent Samlingsparti Norges Kommunistiske Parti Samealbmot Bellodat - Samefolkets Parti
Inntektskilder i alt  590 910 408  130 543  283 737  549 446 2 626 143 1 868 092  459 529  387 310 -
                   
Offentlig støtte i alt  403 403 963 29 589 27 516  419 904 2 031 642 1 454 900  390 386 38 650 -
Statlig støtte  345 021 515 6 904 27 516  419 904 1 538 599 1 378 065  390 386 13 650 -
Kommunal/fylkeskommunal støtte 50 775 662 22 685 - -  493 043 76 835 - - -
Annen offentlig støtte 7 606 786 - - - - - - 25 000 -
                   
Egen virksomhet i alt  139 676 436  100 954 43 846  129 542  594 501  171 565 48 943  139 064 -
Kontingent 36 072 774 - 31 150  127 277  322 960  171 477 48 700 56 050 -
Lotteriinntekter og lign. 24 465 641 99 441 - -  130 233 - - - -
Kapitalinntekter 41 164 670 1 513  145 65 9 745 88  243 33 717 -
Forretningsvirksomhet 22 143 741 - 12 551 -  131 563 - - 49 000 -
Annet fra egen virksomhet 15 829 610 - - 2 200 - - -  297 -
                   
Andre bidrag i alt 33 591 291 - - - - 47 400 - - -
Bidrag fra kommersielle foretak 11 063 158 - - - - - - - -
Organisasjoner i arbeidslivet 15 706 018 - - - - - - - -
Andre organisasjoner 6 661 707 - - - - 47 400 - - -
Andre  160 408 - - - - - - - -
                   
Privatpersoner 14 238 718 -  212 375 - -  194 227 20 200  209 596 -

Standardtegn i tabeller